Mielen hyvinvointi -opetuskokonaisuus terveystietoon 7.-9.luokka

Mielen hyvinvoinnin opetuskokonaisuus kehitettiin terveystiedon opetukseen mielenterveystaitojen kokonaisuudeksi 7.,- 8., -ja 9.-luokkalaisten opetukseen. Materiaali avaa valtakunnallisesta terveystiedon opetussuunnitelman perusteista mielenterveystietoihin ja -taitoihin liittyviä tavoitteita ja sisältöjä. Materiaalikokonaisuus kehitettiin yhteistyössä vantaalaisten terveystietoa opettavien opettajien kanssa.

Mielenterveyden opetussisällöt 7-luokalla antavat perustietoa mielenterveydestä voimavarana nuoren elämässä. 8. ja 9. luokilla opetussisällöt syvenevät ja täydentyvät.

Opetuskokonaisuuden lähtökohtana on mielenterveyden voimavara-ajattelu. Mielenterveys on tietoa ja taitoa, jota voi oppia ja jota voi opettaa. Tavoitteena on, että 9. luokan päättävällä nuorella on elämäntaidollista osaamista mielenterveystiedoista ja -taidoista, joita hän voi harjoitella, soveltaa ja hyödyntää omassa elämässään. Materiaali vastaa valtakunnalliseen terveystiedon opettussuunnitelman perusteisiin ja sisältää valmiita tuntisuunnitelmia harjoituksineen.

Mielen hyvinvoinnin opettajakoulutuksia järjestettiin valtakunnallisesti vuosina 2009–2013.

Lataa
Materiaalin yhteyshenkilö: 
Elina Marjamäki

Yhteystiedot

Elina Marjamäki
Asiantuntija. Nuorisoalan Osaamiskeskustoiminta.
Mielenterveyden edistäminen kunnallisessa nuorisotyössä

+358 40 678 7295Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki