Koronaepidemia kuormittaa mielenterveyttä

Koronavirusepidemia kuormittaa mielenterveyttä monella tavalla. Se aiheuttaa pelkoa ja huolta omasta tai läheisten sairastumisesta erityisesti silloin, kun itse tai joku läheinen kuuluu riskiryhmään saada vakava sairaus.

Kotiin vetäytyminen voi olla raskasta

Koronaepidemian vuoksi määrätyt rajoitustoimet velvoittavat ihmisiä vetäytymään koteihin ja pois tavallisista sosiaalisista kontakteista. Tämä aiheuttaa monille epämukavaa oloa ja yksinäisyyttä. Erityisesti yksin asuvat ja ikääntyneet voivat kokea yksinäisyyden raskaana. Joissakin perheissä puolestaan on vaikeita ongelmia, ja oman perheen kesken oleminen tuntuu pahalta.

Mieli voi olla erityisen haavoittuvainen kriisitilanteessa, jos sairastaa parhaillaan jotain mielenterveydenhäiriötä tai on äskettäin toipunut. Myös aikaisemmat äkilliset menetykset, sairastumiset ja onnettomuudet tai muut traumaattiset kokemukset altistavat mielenterveyden heikkenemiselle poikkeusoloissa.

Työ ja talous huolestuttavat

Taloudellinen huoli painaa monen aikuisen mieltä. Työpaikka tai oma yritys voi epidemian vuoksi olla uhattuna, tai edessä voi olla lomautus. Aikuisilla on myös pitkäkestoisempaa huolta epidemian taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Vaikka oma työ olisi turvattu, moni tekee työtä kotioloissa. Lapset ovat etäopetuksessa, ja tarvitsevat tavallista enemmän vanhempien tukea koulun käymisessä. Töiden tekeminen ei välttämättä ole helppoa, kun pienet lapset ovat kotona. Oppiminen kotioloissa huolestuttaa erityisesti, jos lapsi on tarvinnut koulussa tavallista enemmän tukea.

Epidemiatilanteessa ei ole helppoa mennä töihinkään, jos kuuluu niihin, jotka työskentelevät työpaikalla. Tartuntavaara työpaikalla ja julkisessa liikenteessä voi askarruttaa, kuten myös päiväkodissa tai lähiopetuksessa käyvien lasten tartuntariski.

Mieltä voi rauhoittaa

Poikkeustilassa on hyvä, jos löytää keinoja rauhoittaa omaa mieltään ja kykenee ylläpitämään hyvää mielenterveyttä. Tutkitusti mielenterveyttä edistävät lepo, liikunta, sosiaaliset suhteet, uuden oppiminen ja anteliaisuus tai toisten auttaminen.

Käytännön vinkkejä mielenterveydestä huolehtimiseen: kuinka voit huolehtia mielenterveydestä koronaepidemian aikana.