Lausunnot

28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaon uudistamisesta

Suomen Mielenterveysseuran lausunto 1.9.2010


Opetus- ja kulttuuriministeriölle28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto surmansa saaneen läheisten korvaussuojasta

 

Suomen Mielenterveysseuran lausunto 9.9.2010


Oikeusministeriölle28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto lukiokoulutuksen kehittämistä valmistelevan työryhmän ehdotuksiin

Suomen Mielenterveysseuran lausunto 17.2.2011


Opetus- ja kulttuuriministeriölle28/04/2011 - 12:47

SMS:n lausunto edunvalvontatapaa arvioivan ja kehittävän työryhmän mietinnöstä

Suomen Mielenterveysseuran lausunto 8.4.2011

 

Oikeusministeriölle

 


Sivut