Meri Larivaara Mielenterveysseuran johtavaksi asiantuntijaksi

Uutiset

Lääketieteen tohtori, terveydenhuollon erikoislääkäri ja filosofian maisteri (kulttuuriantropologia) Meri Larivaara on aloittanut työnsä Mielenterveysseuran johtavana asiantuntijana ja asiantuntijalääkärinä.

Meri Larivaara.

Aiemmin Larivaara on työskennellyt asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sosiaali- ja terveysministeriössä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

Viimeksi hän työskenteli terveyden edistämisen tehtävissä sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa hän muun muassa johti hallituksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kärkihanketta, valmisteli kansallista mielenterveysstrategiaa ja osallistui EU:n terveysalan yhteistyöhön.

Lääkärinä Larivaara on työskennellyt muun muassa nuorisopsykiatrialla, nuorten päihdepalveluissa ja kouluterveydenhuollossa

Vapaa-aikaa hän viettää perheen ja ystävien kanssa sekä harrastaa purjehtimista, laskettelua ja mökkeilyä.

Takaisin

Yhteystiedot

Meri Larivaara
Johtava asiantuntija, asiantuntijalääkäri
Mielenterveyden edistäminen, vaikuttamistyö ja kansainvälinen yhteistyö

+358 44 534 0152Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki