Psykiska Första Hjälpen 2, 9. - 10.2.2017 Helsingfors


Kurs i Psykiska första hjälpen – en kurs för alla

Psykisk hälsa är en resurs som möjliggör mycket i livet. Psykisk hälsa är inte bara frånvaro av psykiska problem utan det är psykiskt välbefinnande och förmåga att klara av vardagen och mänskliga relationer. Psykiska hälsan kan övas upp och färdigheter tränas.

Psykiska första hjälpen är lämpliga för alla som är intresserade att främja sitt eget och andras psykiska välbefinnande och förbättra sina kunskaper om psykisk hälsa. Kurserna är registrerade och administrerade vid Föreningen för mental hälsa i Finland.

Psykiska första hjälpen®2 som berör psykisk ohälsa, med information och verktyg för att tillämpa stegen i psykiska första hjälpen.

Kurserna är avgiftsfria! Kursmaterialet ingår. 

Psykiska första hjälpen®2 torsdag-fredag 9-10.2.2017 kl. 9-16, Lappvikens sjukhus, Lappviksvägen 2, 00180 Helsingfors

Kurs 2 arrangeras i samarbete med Lappvikens Källa, Psykosociala förbundet rf, SAMS stödpersonsverksamhet 4BT, Sympati rf och Föreningen för mental hälsa i Finland med stöd av Stiftelsen Tre Smeder.

Anmälningar till Nonni Mäkikärki, verksamhetskoordinator Psykosociala förbundet, antingen via telefon 050-590 3436 eller e-post, nonni.makikarki@fspc.fi

Max 15 deltagare per kurs, anmälningarna är bindande. Besök www.psykiskaforstahjalpen.fi för mera information.


Päivämäärä: 
09/02/2017 - 09:00 - 10/02/2017 - 16:00