Psykiska första hjälpen för barn och unga 19.1.2019 Helsingfors


Psykiska första hjälpen för barn och unga

Tid:               19.1.2019 kl. 08.30 - 15.30 + 4 veckors nätkurs
Plats:            SFV-huset G18, Georgsgatan 18A, Helsingfors. Rum 301
Kursledare:  Johanna Cresswell-Smith och Nonni Mäkikärki

Psykiska första hjälpen för barn och unga - kursen riktar sig till den som möter barn och unga i åldern 7-18 år, i sitt arbete, volontäruppdrag eller i sin näromgivning.  Kursen passar t.ex lärare, ungdomsarbetare och vårdnadshavare.

Kursen ger kunskap om de vanligaste formerna av psykisk ohälsa  och hur man bemöter olika utmaningar i vardagen. Målsättningen är att förebygga psykisk ohälsa samt underlätta identifiering och tidigt ingripande.

Kursen består av en närstudiedag och 4 nätuppgifter (nätuppgifterna kräver sammanlagt ca.7 timmars insats). Kurslitteratur ges ut vid närstudiedagen, och deltagarna får ett kursintyg efter avklarad kurs.

Kursen behandlar bland annat:

  • depression
  • ätstörningar
  • nätanvändning och sociala medier
  • rusmedel och missbruk

Anmälan: nonni.makikarki@fspc.fi

Kursmaterial: Som stöd för inlärning ingår en bok samt nätbaserat material från Föreningen för Mental hälsa.

Pris: Kursen samt kursmaterial är gratis med understöd från SFV

För tilläggsinformation: Nonni Mäkikärki nonni.makikarki@fspc.fi  ellär +358 50 5903436


Päivämäärä: 
19/01/2019 - 08:30
Sijainti: 
SFV-huset G18, Georgsgatan 18A, Helsingfors. Rum 301
Kohderyhmä: 
kursen riktar sig till den som möter barn och unga i åldern 7-18 år, i sitt arbete, volontäruppdrag eller i sin näromgivning
Hinta: 
Kursen samt kursmaterial är gratis med understöd från SFV