Mielenterveys osaksi uutta opetussuunnitelmaa

Uutiset

Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma astuu voimaan tänä vuonna. Oppilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi ja mielenterveys luovat siinä perustan oppimiselle, sanoo lasten ja nuorten mielenterveystyön johtaja Marjo Hannukkala Suomen Mielenterveysseurasta.

– Mielenterveystaidot ovat hyvin konkreettisia: esimerkiksi arjen rytmistä huolehtiminen, omien vahvuuksien hahmottaminen, itsensä kuunteleminen, tunteiden ja tilanteiden käsitteleminen ja myönteisen vuorovaikutuksen rakentaminen.

Hannukkala oli mukana suunnittelemassa terveystiedon opetussuunnitelmaa. Yläkoulun terveystiedossa ja alakoulun ympäristöopissa opetetaan lapsen ja nuoren mielenterveyttä vahvistavia sisältöjä. Taito- ja taideaineissa rohkaistaan itseilmaisuun ja luovuuteen. Vahvuuksien hahmottaminen parantaa oppilaan itsetuntoa ja edistää näin hyvinvointia. 

Ongelmia voidaan ehkäistä

Mielen hyvinvointi on oppimisen perusta ja sen vahvistaminen on kaikille tärkeää, Marjo Hannukkala sanoo.

– Perusopetuksen oppilaat elävät voimakkaan fyysisen ja henkisen kasvun vaihetta. Varhain opitut mielenterveystaidot tukevat kasvua ja ehkäisevät ongelmia. Samoja taitoja tarvitaan aikuisena esimerkiksi ihmissuhteissa, erilaisissa elämäntilanteissa tai arjen kuormituksen purkuun.

Mielenterveystaidot eivät ole vain oppisisältöjä, vaan ne nivotaan osaksi yhteisöllistä koulukulttuuria. Oppitunneilla annetaan välineitä, joita harjoitellaan koulun arjessa. Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, oman toiminnan merkityksen toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Koulu, koti ja lähialue voivat yhteistyössä muodostaa turvallisen kasvuympäristön.

– Vuosittainen ikäluokka on noin 60 000 oppilasta. Kun mielenterveystaidot saadaan välitettyä kokonaisille ikäluokille, niin muutos suomalaisessa yhteiskunnassa voi olla todella merkittävä.

Opettaja näyttää esimerkkiä

Opettajan oma tapa kohdata ja välittää toisista on esimerkkinä oppilaille. Uusi opetussuunnitelma kannustaa opettajia vahvistamaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Opettajan tuella lapsi harjoittelee erilaisten tunteiden kohtaamista, käsittelyä ja muiden kanssa toimimista. Niin pitkälle voi toista opastaa kuin on itse kulkenut.

– On upeaa, että Mielenterveysseura on saanut olla mukana tässä edistämistyössä. Uusien toimintatapojen juurtuminen vaatii pitkäjänteisyyttä. Opetussuunnitelma antaa mahdollisuuden vakiinnuttaa mielenterveyden edistämisen keskeiseksi osaksi suomalaista koulukulttuuria.

– Opettajilla on vahva pedagoginen osaaminen työssään lasten ja nuorten kanssa. Koulutyö on usein kiireistä, joten valmiit materiaalit ja mallit ovat avuksi.

Suomen Mielenterveysseura on tuottanut alakoulun opettajille Hyvää mieltä yhdessä -koulutuksen ja -aineiston, jotka tarjoavat monipuolisia välineitä mielenterveystaitojen opettamiseen. Mielenterveysseura.fi -sivustolla on paljon tukimateriaalia kaikille kasvattajille.

Takaisin

Yhteystiedot

Marjo Hannukkala
Johtaja
Mielenterveyden edistämisen osasto

+358 40 581 1068Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki