Ympäristö vaikuttaa mieleen

Metsäkävelyvideoissa pääset nauttimaan luonnon rauhasta

Toimimme joka hetki osana niin fyysistä, sosiaalista kuin kulttuuristakin ympäristöämme. Se vaikuttaa hyvinvointiimme niin mahdollisuuksina kuin rajoituksinakin. Ikä, elämänvaihe, mieltymykset ja elämäntapa vaikuttavat siihen, millaisessa ympäristössä viihdymme.

Henkistä hyvinvointia tukee esteettinen, esteetön, palveluiltaan toimiva, vuorovaikutusta lisäävä ja turvallinen asuinympäristö. Hyvinvointia lisäävät esimerkiksi perusturvaa tai turvallisuuden tunnetta tukevat järjestelyt, samoin perheiden tai vanhusten elämää helpottavat toimivat julkiset palvelut.

Luonnosta rauhaa ja rentoutta

Useimmat kokevat myös yhteyden luontoon tärkeäksi. Runsas kolmannes kaikesta aikuisten vapaa-ajan liikunnasta ja ulkoilusta tapahtuu luonnossa. Luonto voi olla liikuntapaikkana rentouttavampi kuin rakennettu ympäristö: se tarjoaa esteettisiä elämyksiä ja innostaa liikkumaan. Samalla se rauhoittaa ja lievittää stressiä. Muuan muassa sydämen sykkeessä, verenpaineessa ja lihasten jännittyneisyydessä on todettu myönteisiä muutoksia jo muutamien luonnossa vietettyjen minuuttien aikana.

Monet ulkoilu- ja luontoharrastukset ylläpitävät ihmissuhteita, mutta toisaalta myös vetäytyminen omaan rauhaan on luonnossa mahdollista. Luonnossa mieliala kohenee ja myönteiset mielialat vahvistuvat.

Moni löytää rauhoittavat ja elvyttävät mielipaikkansa juuri luonnon helmasta. Tutkimuksissa on todettu, että mielipaikassaan ihminen pystyy säätelemään olotilaansa terveyttä edistävään suuntaan. Luonto houkuttaa pysähtymään ja avaamaan silmät ympärillä olevalle kauneudelle. Moni on kokenut, kuinka luonnossa mieli tyhjenee ja ajatukset selkiintyvät.

Luonnossa liikkuminen vaikuttaa terveyteen kolmella tasolla: luonnon näkemisen ja havainnoinnin, luonnon läheisyydessä olemisen ja luonnossa tapahtuvan aktiivisen tekemisen ja osallistumisen kautta. Luonnossa liikkumalla ja oleskelemalla haetaan virkistystä, rentoutumista, rauhaa, hiljaisuutta ja erilaisia elämyksiä.

Lue lisää

Muualla verkossa

Oiva: Yhteydessä ääniin, Oiva-hyvinvointiohjelmasta löydät harjoituksia, joilla voit nauttia syvemmin myös kokemuksista luonnossa.