Vaativat kohtaamiset asiakastyössä


Asiakaspalvelutehtävissä toimivat kohtaavat työssään erilaisia ihmisiä monenlaisissa elämäntilanteissa. He vastaanottavat myös asiakkaan huolia ja hankalia tunteita. Psyykkinen kuormitus ja esimerkiksi jatkuva riittämättömyyden tunne voivat altistaa stressille ja lopulta uupumukselle. Käytännönläheinen työpajatyyppinen koulutus antaa tietoa siitä, miten ihmiset käyttäytyvät vaikeissa elämäntilanteissa. Minkälaiset tunteet ottavat vallan ja miten tunteiden kanssa voi toimia? Miten tunnetaitoja voi harjoitella ja miten asiakkaan kanssa voi puhua siten, että oma kuormitus ei kasva liian suureksi? Miten huolehtia omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista? 

Koulutuksen sisältö:
Kriisissä olevan asiakkaan kohtaaminen

 • Miten mieli toimii?
 • Miten ihmiset käyttäytyvät hankalissa elämäntilanteissa ja kriiseissä?
 • Miten kriisiytynyt mieli toimii?
 • Mitä on hyvä huomioida, kun kohtaa kriisissä olevan ihmisen?
 • Mihin asiakkaan voi tarvittaessa ohjata eteenpäin?

Tunteet ja tietoinen toiminta haasteellisissa työtilanteissa -
”Älä reagoi, vaan reflektoi

 • Miten tunteet vaikuttavat ja miten niitä voi hyödyntää informaationa itsestä ja asiakkaasta?
 • Miten syntyy motivoiva vuorovaikutus
 • Keskustelun keinoja - aktiivinen kuuntelu ja reflektiiviset kysymykset

Stressaavat asiakastilanteet ja työssä jaksaminen

 • Myötätunnon tasot ja etäisyyden säätely
 • Stressi ja sen käsittely keho-mieli -yhteyttä vahvistavan Mind-Body Bridging -menetelmäharjoitusten avulla
 • Jaksaminen, itsensä suojaaminen ja oman työn rajat   

Koulutuksen tavoitteet
Uudenlainen ajattelu ja työvälineet helpottavat työskentelyä hankalissa tilanteissa ja suojaavat itseä liialliselta kuormitukselta.

Koulutuksen toteutus
Koulutus on räätälöitävissä erilaisiin tarpeisiin joko yhden päivän tai puolen päivän mittaiseksi. Tilauskoulutusten hinta määräytyy tilaajan kanssa sovittavan kokonaisuuden mukaan ja voidaan toteuttaa tilaajan osoittamissa tiloissa tai Mieli Koulutustilassa. Koulutus voidaan toteuttaa myös verkossa.

Kohderyhmä
Kaikki erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä työskentelevät

Kouluttajat
Mieli Suomen Mielenterveys ry:n asiantuntijat

 


Kohderyhmä: 
Kaikki erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä työskentelevät
Järjestäjä: 
MIELI Suomen Mielenterveys ry, MIELI-koulutus


Yhteystiedot

Marjukka Laukkanen
Koulutustoimintojen vastaava, psykoterapeutti VET
Koulutus ja kehittäminen

+358 40 352 4838Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Sari Kosonen
Tiimivastaava
Hallinto ja tukipalvelut, toimistopalvelutiimi

+358 40 631 4494Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki