Mielenterveyspoolin avoin työtehtävä: Projektisuunnittelija

Uutiset

Haluatko tehdä vaikuttavaa työtä mielenterveyden puolesta? Innostutko uuden luomisesta ja visuaalisesta viestinnästä? Mielenterveyspooli etsii uutta tekijää. Tavoitteenamme on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Poolin muodostavat suomalaisen mielenterveystyön keskeiset toimijat. Lisätiedot: www.mielenterveyspooli.fi

Poolin jäsenistä Finfami, KoKoA – Koulutetut kokemusasiantuntijat, Mielenterveyden keskusliitto, Nyyti, Psykosociala förbundet, Suomen Klubitalot ja Suomen Mielenterveysseura toteuttavat yhteisen valtakunnallisen hankkeen ”Mielenterveyspooli 2.0” vuosina 2018-2020. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa mielenterveysjärjestöjen yhteistä vaikuttamistyötä, hyödyntää järjestöjen tuotoksia ja tiivistää järjestöjen yhteistyötä. Toimintaa rahoittaa STEA Veikkauksen tuotoilla. Hankkeen hallinnoivana tahona ja työnantajana toimii Suomen Mielenterveysseura.

Haemme hankkeeseen määräaikaista projektisuunnittelijaa projektipäällikön tueksi ydintiimiin, joka toimii yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien järjestöjen kanssa. Suunnittelija toteuttaa projektipäällikön kanssa hankesuunnitelmaa esimerkiksi viestinnän ja järjestöjen yhteisen, vaikuttajille suunnatun tietopankin luomisen kautta. Hän toimii järjestöjen yhteisen viestintäverkoston fasilitaattorina, ja vastaa yhteisen koulutuskalenterin rakentamisesta ja ylläpidosta. Suunnittelija järjestää viestintäkoulutusta mielenterveysjärjestöille ja niiden paikallisyhdistyksille. Tavoitteena on vahvistaa järjestöjen vaikuttamis- ja antistigmatyötä. Vaikuttamistyö kohdistuu päättäjiin, viestimiin, elinkeinoelämään ja tavallisiin kansalaisiin, ja suunnittelija tuottaa materiaalia sen tueksi.

Edellytämme suunnittelijalta

  • soveltuvaa amk- tai korkeakoulututkintoa
  • graafisen suunnittelun ja datan visualisoinnin osaamista
  • tavanomaisten taitto- ja julkaisuohjelmien hallintaa
  • verkkosivujen kehittämisen osaamista
  • hyvää suullista ja kirjallista viestintäosaamista ja hyviä yhteistyötaitoja
  • innostusta uuden ideoimiseen ja rakentamiseen

Arvostamme hyvää ruotsin kielen taitoa ja sujuvaa englannin kielen taitoa. Tehtävässä hyödyksi on myös kokemus vaikuttamistyöstä ja järjestökentästä. Tehtävä täytetään mahdollisimman pian. 

Tehtävä on kokopäiväinen, ja palkkaus on sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen.

Suunnittelijan työpiste sijaitsee Suomen Mielenterveysseuran toimitiloissa, osoitteessa Maistraatinportti 4 Helsingin Pasilassa.

Hakemukset suosittelijoineen ja ansioluettelo pyydetään lähettämään sähköpostitse viimeistään 10.4.2018 osoitteeseen hakemukset@mielenterveysseura.fi. Toivomme hakemuksen liitteeksi työnäytteen graafisesta työstä tai tuotetusta verkkosivusta.

Lisätietoja voit kysyä projektipäälliköltä:
Alviina Alametsä
alviina.alametsa@mielenterveysseura.fi
puh. +358408286553

Takaisin