Vuosittain toistuvat tapahtumat

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n vuoden tärkeimpiä tapahtumia ovat Mental Health Art Week toukokuussa, kansainvälinen itsemurhien ehkäisypäivä syyskuussa ja maailman mielenterveyspäivä lokakuussa. Lisää ajankohtaista koulutuksista ja tapahtumista.

Mental Health Art Week (MHAW)

MHAW -  Hyvää mieltä kulttuurista -toimintaviikko järjestetään toukokuussa viikolla 21. Toimintaviikko alentaa kynnystä keskustella mielenterveydestä ja sen merkityksestä niin yksilöille kuin yhteisölle. Alun perin skotlantilaiseen ideaan perustuvalla MHAW:lla toteutetaan tapahtumia eri-ikäisille ympäri Suomea. Viikon aikana paikalliset jäsenjärjestöt yhteistyökumppaneineen järjestävät omilla alueillaan mielen hyvinvointia pohtivia, tulkitsevia ja edistäviä kulttuuri- ja taidepainotteisia tapahtumia. 

Tule mukaan: Mental Health Ar Week 2021

Lue lisää raporteista 2014, 2015, 2016, 20172018 ja 2019.

Mental Health Art Week Facebookissa, Instagramissa & Twitterissä

Itsemurhien ehkäisypäivä 10.9.

Itsemurhien ehkäisypäivää vietetään syyskuun 10. päivänä. Päivää on vietetty vuodesta 2003.

Itsemurhien ehkäisypäivän tavoitteena on lisätä tietämystä itsemurhista, levittää tietoa ja vähentää itsemurhiin liittyvää leimautumista. Ennen kaikkea päivän tarkoituksena on tuoda esille sanomaa siitä, että itsemurha on estettävissä.

MIELI ry on tiedottanut valtakunnallisen päivän vietosta Suomessa, sekä koordinoinut itsemurhien ehkäisypäivän tapahtuman. Päivän järjestämisessä seura on tehnyt yhteistyötä psykiatrian alan järjestöjen sekä itsemurhan tehneiden läheisten Surunauha ry:n kanssa.

Kansainvälinen itsemurhien ehkäisyjärjestö IASP - International Association Suicide Prevention - ja Maailman terveysjärjestö WHO - World Health Organization - ovat tehneet aloitteen päivän viettämiseksi.

Itsemurhien ehkäisypäivä 2020

Maailman mielenterveyspäivä 10.10.

Maailman mielenterveyspäivää vietetään vuosittain lokakuun 10. päivänä. Päivää on vietetty vuodesta 1992.

Kansainvälisen mielenterveyspäivän avulla halutaan herättää keskustelua henkisen hyvinvoinnin edistämisestä, mielenterveyden ongelmien ehkäisemisestä ja hoidosta sekä mielenterveyspotilaiden ja omaisten asemasta maailmanlaajuisesti.

Yli sadassa maassa vietettävästä maailman mielenterveyspäivästä on muodostunut niin yhteisöjen kuin yksityisten kansalaisten tapa muistaa henkistä hyvinvointia. Päivän tavoitteena on vähentää ennakkoluuloja ja leimaa, joka edelleen liittyy mielen sairauksiin.

Päivän taustavoimia ovat Mielenterveyden maailmanliitto ja Maailman terveysjärjestö WHO. Suomessa valtakunnallisen päivän viettoa on alusta alkaen koordinoinut ja tehnyt tunnetuksi MIELI Suomen Mielenterveys ry.

MIELI ry on kutsunut mukaan yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä nostamaan esiin mielenterveyttä ja korostamaan sen merkitystä jokaisen oikeutena. Suomessa paikalliset mielenterveysseurat järjestävät Maailman mielenterveyspäivänä tapahtumia eri puolilla maata.

MIELI ry on jakanut vuosittaisen mielenterveyspalkinnon vuodesta 1994 lähtien Maailman mielenterveyspäivänä 10. lokakuuta. Monet paikallisen jäsenjärjestöt jakavat myös paikallisen mielenterveyspalkinnon.

Maailman mielenterveyspäivä 2020 - Vihreää valoa kuuntelemiselle

Yhteystiedot

Jutta Kajander
Viestinnän asiantuntija
MIELI ry:n ja palvelujen markkinointiviestintä, Mielinauha-keräys

+358 40 801 4429Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki