Mielenterveysseuran uudet hallitusohjelmatavoitteet: psykoterapiatakuu, mielenterveyden edistämisen tietovaranto sekä kansallinen mielenterveys- ja päihdeohjelma

Uutiset

Psykoterapiaan pääsy kuukaudessa, tietoon ja tutkimukseen perustuva päätöksenteko, poikkihallinnollinen mielenterveyden edistämisen ohjelma. Suomen Mielenterveysseuran kymmenen tavoitetta seuraavalle hallituskaudelle, mukaan lukien edellä mainitut, luotsaavat suomalaista mielenterveystyötä 2020-luvulle.

Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi
Sari Aalto-Matturi

”Tavoitteista tärkein on mielenterveys- ja päihdeohjelma Mieli2.0, joka tukee kaikkia muita toimia,” sanoo Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

Edellinen kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ulottui vuoteen 2015, jonka jälkeen Suomesta on puuttunut kattava mielenterveysohjelma. Uusi, poikkihallinnollinen ohjelma kattaisi niin mielenterveyden edistämisen ja ongelmien ehkäisyn kuin palvelujen ja kuntoutuksen kehittämisen.

Kuukauden psykoterapiatakuu mukaan sote-uudistukseen

Aalto-Matturin mukaan tavoite kuukauden psykoterapiatakuusta tulisi huomioida sote- ja maakuntauudistuksessa. Nyt psykoterapian saatavuus on retuperällä.

”On poikkeuksellista, että Käypä hoito -suosituksen mukainen hoito on näin korkean kynnyksen takana. Nyt psykoterapiaan pääsy vie tavallisesti puolesta vuodesta vuoteen, ja ihmiseltä edellytetään hyvin heikkoa kuntoa hoitoon pääsemiseksi. Aina ei ole tarvetta vuosien terapialle: apu voisi löytyä nopeasti järjestyvästä lyhytterapiastakin.”

Edistävän mielenterveystyön valtakunnallinen tietovaranto on mukana tavoitteissa.

”Mielenterveyteen ja päihteisiin liittyy paljon mutuajattelua. Mielenterveyttä tehokkaasti edistävässä päätöksenteossa on käytettävä tutkimuspohjaista tietoa, ja pyrittävä aina tietoperustaisuuteen”, Aalto-Matturi muistuttaa.

Entä miten yhteiskunnallisten päätösten mielenterveysvaikutusten arvioimista voidaan kehittää?

”Vaikutukset mielenterveydelle tulisi kiinnittää yleisemmin hyvinvointivaikutuksiin ja huomioida hyvinvointitalous. Hyvinvointia heikentävät päätökset tulevat pitkällä aikavälillä kalliiksi”, toteaa Aalto-Matturi.

”Sote-uudistuksen lisäksi valmistellaan kansallista mielenterveysstrategiaa vuoteen 2030, ja alkusyksyksi odotetaan valtioneuvoston periaatepäätöstä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä”, kertoo Aalto-Matturi.

Mielenterveysseuran tehtävänä on pitää edistävän mielenterveystyön näkökulma kirkkaana esillä kaikessa mielenterveyteen liittyvässä valmistelutyössä.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, Suomen Mielenterveysseura
+358 400 508 234
sari.aalto-matturi@mielenterveysseura.fi       

Kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck, Suomen Mielenterveysseura
+358 400 659 101
kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi

Suomen Mielenterveysseuran kaikki hallitusohjelmatavoitteet 2019–2023
 

Takaisin