Nuorten yksinäisyys vahvasti yhteydessä myös muihin ongelmiin

Uutiset

Jokainen tuntee joskus hetkellisesti itsensä yksinäiseksi. Kymmenen prosenttia nuorista kärsii kuitenkin pitkittyneestä yksinäisyydestä. Yksinäisyys tuo usein mukanaan muita ongelmia, kuten kiusaamista, masennusta ja syrjäytymistä. ”En tiedä, mitkä nuorten ongelmat eivät olisi yhteydessä yksinäisyyteen”, sanoo kasvatuspsykologian dosentti Niina Junttila.

Nuorten yksinäisyyttä tutkinut Junttila näkee, että pitkittyneestä yksinäisyydestä on syytä olla huolissaan. Yksinäisyydellä voi olla nuoren elämään voimakas vaikutus.

”Yksinäisyys muuttaa tunteita ja ajatuksia, jolloin nuori näkee itsensä negatiivisemmassa valossa. Omat onnistumiset selitetään ulkopuolisella sattumalla ja epäonnistumiset itsestä johtuvilla syillä. Syntyy masennusta, sosiaalisia pelkoja, syrjäytymistä ja syömishäiriöitä. Myös erilaiset äärimmäiset käyttäytymismallit ovat mahdollisia.”

”Yksinäisyys herää, kun ihmisellä on puutetta muiden seurasta. Ratkaisevaa on, onko se pysyvää vai pääseekö henkilö siitä eroon. Sen pohjalta ihminen arvioi omaa paikkaansa: kelpaanko minä vai jäänkö ulkopuolelle?”

Kiusaaminen yhteydessä yksinäisyyteen

Yksinäisyyden taustalla voi olla monenlaisia syitä, kuten uudelle paikkakunnalle muuttaminen tai itsensä erilaiseksi kokeminen. Pysäyttävää on myös kiusaamisen vahva kytkös yksinäisyyteen.

Esimerkiksi yläkoulussa yksinäisillä nuorilla on muita korkeampi todennäköisyys joutua kiusaamisen kohteeksi. Kiusaaminen taas usein puolestaan tuottaa yksinäisyyttä. Kuinka tähän kipupisteeseen voitaisiin tarttua?

”Nuorten kanssa työskentelevien olisi hyvä kiinnittää huomiota, jos joku vetäytyy ja on poissaoleva. Silloin olisi tärkeää, että rohkeasti mentäisiin juttelemaan hänelle ja otettaisiin mukaan.”

”Häpeällisen leiman poistuminen yksinäisyydestä parantaisi tilannetta yhteiskunnallisesti. Ilmiön tullessa tunnetuksi olisi helpompi huomata, että on muitakin keillä ei ole ystäviä. Tämä rohkaisisi myös nuoria tunnistamaan tämän tarpeensa ja rakentamaan yhteyttä.”

Arto Halosen ohjaama dokumenttielokuva Valkoinen raivo pyrkii herättämään keskustelua yksinäisyydestä ja kiusaamisesta. Elokuva on kertomus Laurista, joka lapsuudessa koetun trauman ja koulukiusaamisen seurauksena päätyi suunnittelemaan joukkomurhaa. Lauri ei kuitenkaan toteuttanut suunnitelmiaan, vaan päätti hakea apua.

Kuva: Kristian Tervo. Niina Junttila on käsitellyt nuorten yksinäisyyttä myös kirjassaan Kavereita nolla (Tammi 2015).

Valkoinen raivo tulee elokuvateattereihin 27.marraskuuta. Suomen Mielenterveysseura ja Koulukino järjestävät Art Films productionin ja VLMedian kanssa elokuvaan liittyvän kiertueen, joka käsittelee koulukiusaamista, varhaisen ja nopean puuttumisen tärkeyttä, sekä mielenterveys- ja sosiaalityötä.


Lue lisää

Lasten ja nuorten yksinäisyys
Kiusaamiseen puuttuminen kouluissa
 

Takaisin