Piraattipuolue – vastaukset Suomen Mielenterveysseuran kyselyyn

Piraattipuolueen vastaukset Suomen Mielenterveysseuran kyselyyn.

Terapiatakuu

Suhtautuminen terapiatakuun kansalaisaloitteen tavoitteisiin on myönteinen.

Itsemurhien ehkäisy

Ei suoraan kantaa, mutta tavoite välittyy muiden toimenpiteiden (ennaltaehkäisy, matalan kynnyksen palvelut, translain uudistaminen) kautta.

Mielenterveyden edistäminen eri väestöryhmissä

Toimenpiteitä ei ohjelmateksteissämme ole voimakkaasti eroteltu eri ikäryhmille. Samat ennaltaehkäisyn ja osallisuuden periaatteet pätevät kaikissa ryhmissä. Erillismainintoina nousevat esiin oppilas- ja opiskelijahuoltoon sekä perheiden tukeen panostaminen, jotka näkyvät sekä vaaliohjelmissamme että valtuustotyössämme.

Monelle mielenterveysongelmien kanssa kamppailevalle helpotusta tilanteeseen toisi luonnollisesti myös ajamamme perustulo.

Kanta sote-järjestöjen edellytyksiin toimia hyvinvoinnin ja terveyden hyväksi

Maakuntauudistus on tätä vastausta koostettaessa jo kupattu. Laajempana periaatteena piraattipuolueen ohjelmissa on ollut ajatus siitä, että sektori joka palvelut tuottaa ei ole itseisarvo - vaan se että palvelut toimivat. "Ei ole yhtä oikeaa tapaa tuottaa palveluja. Yksityistäminen, ulkoistaminen kilpailutuksen tai palvelusetelien kautta ja kokonaan julkisesti tuotettu palvelu ovat kaikki varteenotettavia vaihtoehtoja."

Järjestöjen toimintaedellytyksiä toteutuessaan parantaisivat myös puolueen ehdotukset rahankeräyslainsäädännön nykyaikaistamiseksi sekä vaalien ulkopuolisten vaikuttamiskeinojen lisääminen ja vahvistaminen: "Osallisuutta on parannettava myös vaikuttamiskanavia, kuten kansalaisaloitetta kehittämällä ja keventämällä kansalaistoimintaan liittyvää byrokratiaa esimerkiksi rahankeräysten ja joukkorahoituksen osalta."

Puolueen tavoitteet mielenterveyspalveluiden turvaamiseksi ja/tai kehittämiseksi

Kilpailutusten avoimuuden kehittäminen "Palveluhankintojen (kilpailutusten) avoimuutta pitää lisätä."

Osallisuus palveluista päätettäessä: "Osallisuutta pitää lisätä myös huolehtimalla siitä, että kaikkia kuunnellaan heitä koskevia päätöksiä tehtäessä erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa ja kouluissa.

Osallisuus arkipäivän tilanteissa on usein yhtä tärkeää kuin viralliset demokratian vaikutuskanavat."

Ennaltaehkäisyyn panostaminen:

"Sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää korostaa nykyistä enemmän ongelmien ennaltaehkäisyä. Erityisesti matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja pitää lisätä."

"Kaiken terveydenhoito- ja sosiaalityön lähtökohtana on oltava ennaltaehkäisevä hoito. Siihen tulee suhtautua investointina, jonka avulla terveys- ja sosiaalihuollon kustannuksia saadaan pidemmällä aikajänteellä hillittyä. Ennaltaehkäisyn avulla ehkäistään haasteellisia terveydellisiä ja sosiaalisia tilanteita, jotka pitkittyessään tuottavat niin taloudellisia kuin inhimillisiä tappioita."

Puolueen ohjelmatyössä on sivuttu mielenterveyskysymyksiä seuraavasti

Ohjelman keskeisenä tavoitteena palveluiden painopisteiden kehittämiseksi on vahva painotus ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseen. Ennaltaehkäisy näkyy myös perheiden palveluihin panostamisessa.

"Sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää korostaa nykyistä enemmän ongelmien ennaltaehkäisyä. Erityisesti matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja pitää lisätä."

Vastaaja

Arto Lampila, varapuheenjohtaja

Lue lisää

Terapiatakuuta kannattaa kahdeksan eduskuntapuoluetta