Tunnenallet

Punavuoren Ankkalammen Minit ovat tässä tunnetaitojen äärellä lastentarhaopettaja Anniina Järvenpään kanssa:

Päiväkodin arki on helposti kiireistä ja aika lapsen yksilölliselle kohtaamiselle saattaa joskus olla haastavaa järjestää. Erilaiset tunteet kuuluvat elämään ja erilaiset tilanteet herättävät erilaisia tunteita. On erityisen tärkeää, että päiväkodin arjessa on tilaa ja aikaa lasten tunteiden ilmaisulle. Avoin tunteiden ilmaisu luo turvallisuudentunnetta, joka auttaa lapsia sopeutumaan ryhmään paremmin. Lapsille on tärkeä kertoa, että vaikka ihmiset kokevat ja ilmaisevat tunteet eri tavoin, kaikkien tunteet ovat silti yhtä arvokkaita. Lapsen on hyvä tiedostaa, ettei ole olemassa oikeita tai vääriä tunteita.

Tunteiden harjoittelua varten askartelin ryhmämme seinälle tunnepyörän. Tunnepyörässä seikkailevat hämmästynyt, vihainen, tyytyväinen, surullinen ja iloinen nalle.

Harjoitellessamme erilaisten tunteiden nimeämistä ja tulkintaa olemme käyttäneet Pesäpuusta tilattuja Tunnenallekortteja. Kortteja on pakassa todella monta ja pienten lasten kanssa olenkin valinnut korteista vain murto-osan käyttöömme.

Helpottaakseni tunteiden harjoittelua askartelin kuusi tunnenallen päätä ja laminoin ne. Nallejen tunteet ovat iloinen , surullinen - , vihainen -,  tyytyväinen, hassu - sekä ihmeissään oleva nalle. Pyrin askartelemaan ja piirtämään nallejen ilmeet niin, että perustunteet olisivat helposti tunnistettavissa.

Tunteita on joskus vaikea sanoittaa iästä riippumattakin. Tunnenalleharjoitusten tavoitteena on, että lapset oppisivat nimeämään ja tunnistamaan tunteitaan ja tunnetilojaan niin itsessään kuin toisissakin lapsissa. Kuvat havainnollistavat ja tukevat tunteiden tunnistamista ja opettelemista.

Tässä kuvassa harjoitellaan sekä iloisen, että hassun nallen ilmettä.  Asetin lattialle nallekorttien kuvia ja pyysin lapsia etsimään ja osoittamaan korteista sanomani nallen tunnetilan.

Tässä kuvassa harjoitellaan sekä iloisen, että hassun nallen ilmettä.  Asetin lattialle nallekorttien kuvia ja pyysin lapsia etsimään ja osoittamaan korteista sanomani nallen tunnetilan.

"Nalle itkee"

Iloisen nallen ilmeen tulkintaa.