Tietoa ja julkaisuja mielenterveydestä

Mielenterveyteen liittyvää tietoa ja materiaaleja tuottavat monet tahot niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Myös MIELI ry tuottaa vapaasti hyödynnettäviä julkaisuja.

Mielenterveyden edistämisen taloudellisia vaikutuksia on tutkittu. Tutkimustiedon mukaan mielenterveyden edistämiseen investoidut eurot maksavat itsensä takaisin jopa viisinkertaisesti. Lähde: EU 2011: Making the Long-term Economic Case for Investing in Mental Health to Contribute to Sustainability

Infograafeja

Mielenterveyden kaksi ulottuvuutta (html ja png)
Kolmetoista sadasta eurooppalaisesta sairastuu vakavaan masennukseen elämänsä aikana (png | pdf)
Masennuksen vuosikustannukset työelämään Euroopassa (png | pdf)

Mielenterveys

Mikä masentaa maailman onnellisinta kansaa? Sari Aalto-Matturi SOSTEtalk!-tapahtumassa 3.10.2017 (pdf, 20 sivua)
Innovaatioita ja tuottavuutta vahvistamassa– Mielenterveys kriittisenä menestystekijänä, Sari Aalto-Matturi Work Goes Happy -tapahtumassa 15.3.2016 (pptx, 25 sivua) (pdf, 25 sivua)
Ikäihmiset ja mielenterveys, Maija Hansen Eduskunnan mielenterveyspoliittisessa neuvottelukunnassa 10.2.2016 (pdf, 2 sivua)
Mielenterveyden edistäminen kuuluu kaikille, Tiedä ja toimi -kortti 3/2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Suomen Mielenterveysseura. (pdf, 2 sivua. Julkari-palvelu)
Mitä tutkimusnäyttökertoo mielenterveyden edistämisestä ja ongelmien ehkäisystä? Psykiatri Kristian Wahlbeckin esitys Psykiatrien Euroopan kongressissa marraskuussa 2015. (pdf, 49 sivua)
Maahanmuuttajien mielenterveystyön haasteet ja hyvät käytännöt, Kristian Wahlbeck Kotouttamisen osaamiskeskuksen tilaisuudessa 9.6.2015 (pdf, 17 sivua)
Helsingin Mental Health in All Policies -konferenssi, Helsinki 11.–12.5.2015 (kaikki aineistot)
Mielenterveyttä edistetään koko yhteiskunnassa, Helsingin Mental Health in All Policies -konferenssin 11. - 12.5.2015 suositukset
Järjestö- ja harrastustoimintaan osallistuminen ja päihde- ja mielenterveysongelmat – ATH-tutkimuksen tuloksia. THL, Työpaperi 37/2014 (joulukuu 2014)
Itsemurhien ehkäisy. Globaali velvollisuus Suomeksi | Preventing suicide: A global imperative In English | WHO:n julkaisema kansainvälinen ohjeisto itsemurhamäärien vähentämiseksi.  (lokakuu 2014)
OECD: Suomen on parannettava mielenterveyspalvelujen tasapuolista saatavuutta (heinäkuu 2014)
Mielenterveyden edistämisen dilemmat. Suomen Mielenterveysseura, Horisontti. Satu Kaleva ja Jukka Valkonen. Yhteiskuntapolitiikka-lehti (joulukuu 2013)
EU:n komission tuottamia julkaisuja mielenterveydestä
Mielenterveyttä ja hyvinvointia koskevien toimien EU-kompassi
WHO:n Euroopan mielenterveyden toimintasuunnitelma suomeksi

Järjestötyö

Järjestölähtöisen auttamistyön uudet vaatteet. Suomen Mielenterveysseura, Horisontti. Julkaistu: Kansalaisyhteiskunta 1/2014 (marraskuu 2014)
Kansalaisyhteiskunta 1/2014 -lehti kokonaisuudessaan Suomen Mielenterveysseura, Horisontti.
Eväitä arviointiin sosiaali- ja terveysjärjestöissä. Suomen Mielenterveysseura, Horisontti. Annina Lindberg (tammikuu 2014)

Kriisityö

Kriisikeskusten asiakkaat, tehtävät ja hyvät käytännöt. Suomen Mielenterveysseura. Tapio Koskenmäki (joulukuu 2015)
Mielenterveyttä edistävä toiminta kriisikeskusten näkökulmasta. Suomen Mielenterveysseura, Horisontti. Sirkka-Liisa Kuitunen ja Jukka Valkonen (tammikuu 2015)
Kriisikeskusten näkemykset mielenterveyspalveluista ja kriisityön kohteista. Suomen Mielenterveysseura, Horisontti.Sirkka-Liisa Kuitunen ja Jukka Valkonen (syyskuu 2014)
Kriisikeskukset kuntatyöntekijöiden ja perheiden tukena. Suomen Mielenterveysseura, Horisontti.Sirkka-Liisa Kuitunen ja Jukka Valkonen (maaliskuu 2014)
Kriisikeskukset mielenterveyden tuntosarvina. Suomen Mielenterveysseura, Horisontti. Sirkka-Liisa Kuitunen ja Jukka Valkonen (marraskuu 2013)

Yhteystiedot

Jukka Valkonen
Erityisasiantuntija

+358 40 674 0225Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki