Vahvista mieltäsi, yrittäjä

Yrittäjien hyvinvointikillan asiantuntija Maija Hansen, miksi yrittäjän mielenterveys on tärkeää?  

Yritys on kestävimmällä pohjalla, kun takana on hyvinvoiva yrittäjä. Omaan mielenterveyteensä satsaava yrittäjä huolehtii yleensä paremmin myös läheisistään, asiakkaistaan ja mahdollisista työntekijöistään. Kun ihmiset voivat hyvin, myös yritys voi kukoistaa.

Miten suomalainen yrittäjä voi nykyään?

Vuoden 2017 alussa julkaistun kuormittavuuskyselyn mukaan noin neljännes yrittäjistä kokee työn niin kuormittavaksi, että se selvästi heikentää hyvinvointia tai jaksamista. Työhön liittyvistä kuormitustekijöistä heillä korostuu tulevaisuuden epävarmuus.

Kuinka yrittäjä voi itse vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa?

Opettelemalla tunnistamaan omia voimavaroja ja selviytymiskeinoja ja vahvistamaan niiden vaikutusta niin työssä kuin muussa elämässä. Henkistä hyvinvointia voi kehittää samoin kuin fyysistä kuntoa.

Myös vertaistuki on tärkeää. MIELI ry:n yrittäjille suunnatuissa kiltaryhmissä pääsee verkostoitumaan ja jakamaan luottamuksellisesti yrittämiseen ja arkeen liittyviä kokemuksia, ajatuksia ja oivalluksia. Se on ollut monelle osallistuneelle tärkeintä.

Mitä hyötyä yrittäjälle on mielenterveystaitojen opettelusta?

Kaikille on hyötyä mielenterveystaitojen opettelemisesta. Kun yrittäjä on oivaltanut, kuinka mielenterveyttä voi vahvistaa, hän tunnistaa paremmin tunteitaan. Hän kokee elämänsä ja yrittäjyytensä mielekkäänä sekä työskentelee tehokkaammin. Hyvinvointi tarttuu ja kasvattaa lisää hyvinvointia. Sillä on myönteiset vaikutukset myös liiketoimintaan.

Entä mistä hakea apua ja tukea, kun kaikki tuntuu kaatuvan päälle?

Ensisijaisesti omalta terveys- tai työterveysasemalta. MIELI ry:n kriisipuhelin tarjoaa luottamuksellista keskusteluapua vaikeassa elämäntilanteessa. Kriisiapua on mahdollista saada myös verkossa, kasvokkain tai ryhmissä.

TEKSTI: JUTTA KAJANDER
KUVA: PIA INGBERG