Siirry sisältöön

MIELI ry: Sote-uudistuksen painopisteen tulee olla suurimmassa kansanterveyshaasteessa, mielenterveydessä

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n mukaan sote-uudistuksen toteutuksessa on otettava huomioon suurin kansanterveyshaaste, mielenterveys sekä järjestöjen rooli sosiaali- ja terveydenhuollossa. Järjestöjen tuottamat apu- ja toimintamuodot vahvistavat tutkitusti osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä.

1. MIELI ry:n mukaan sote-uudistuksen toteutuksen painopiste tulee olla perusterveydenhuollon valmiudessa ehkäistä ja tehokkaasti hoitaa mielenterveyden häiriöitä ja ongelmia. Suurimman kansanterveyshaasteen muodostavat mielenterveyden ongelmat, jotka jäävät edelleen fyysisen terveyden hoidon varjoon. Mielenterveyden häiriöiden kustannukset ovat noin yksitoista miljardia euroa vuodessa.

Suomalaisten mielenterveydessä ei ole nähtävissä vastaavaa hyvää kehitystä kuin fyysisen terveyden indikaattoreissa. Tätä ei ole riittävästi huomioitu terveyspolitiikassa, jonka ensisijaisena kohteena on edelleen fyysinen terveys. Sairauspäivärahat masennuksen ja ahdistuneisuuden takia ovat voimakkaassa kasvussa, joka kolmas sairauslomapäivä ja yli puolet työkyvyttömyyseläkkeistä on mielenterveysperusteisia. Osuus kasvaa edelleen.

Mielenterveyttä on tutkitusti mahdollista vahvistaa, ja mielenterveyden ongelmia ehkäistä ja hoitaa. Mielenterveyden edistäminen, häiriöiden ehkäisy ja niiden hyvä hoito on tärkeää sekä kansanterveyden että kansantalouden näkökulmasta.

2. Terapiatakuu tulee toteuttaa osana hoitotakuuta. MIELI ry näkee, että esitetty sote-uudistus tukee terapiatakuu-kansalaisaloitteen toteuttamista ja tekee mahdolliseksi toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston psykoterapiasuositusta. Terapiatakuu sopii myös EU:n elpymisrahoituksen kohteeksi mielenterveyden ollessa kestävän kehityksen edellytys.

3. Tulevia hyvinvointialueita ja kuntia tulee velvoittaa tunnistamaan ja turvaamaan järjestölähtöiset apu- ja toimintamuodot alueellaan. MIELI ry esittää, että hyvinvointialueille tulee perustaa järjestöneuvottelukuntia järjestöjen ja hyvinvointialueen yhteiseksi toimielimeksi. Järjestölähtöisen palvelutuotannon säilyminen tulee taata tekemällä tarvittavat muutokset myös hankintalakiin.

4. MIELI ry pitää tärkeänä, että kaikki oppilashuollon palvelut ovat saatavilla kouluissa. Kouluissa tulee olla tarjolla myös keskusteluhoitoa tavanomaisiin mielenterveyden häiriöihin. Oppilashuollon ammattilaisten kerääminen yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon osaksi tukee keskusteluhoidon saatavuutta kouluissa.

Lisätietoa

Sivua muokattu 2.7.2021


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: