Siirry sisältöön

MIELI ry kannattaa mielenterveystyön erillislaista luopumista

Lausunnossaan mielenterveyslansäädännöstä MIELI ry kannattaa pyrkimystä siirtyä mielenterveys- ja päihdetyön sääntelyn erillislaeista yleiseen sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntöön.

MIELI ry kannattaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle pyrkimystä siirtyä mielenterveys- ja päihdetyön sääntelyn erillislaeista yleiseen sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntöön. MIELI ry:n mukaan muutos tukee asennemuutosta kohti mielenterveyden häiriöiden normalisointia.

MIELI ry kuitenkin katsoo, että esitysluonnosta tulee kehittää kolmen keskeisen teeman osalta.

1. Mielenterveyden edistämisen osalta tulee tulevassa lakiesityksessä huomioida kansalaisten ja järjestöjen osallistuminen ja keskeinen rooli. 

2. Kriisitilanteiden psykososiaalisen tuen osalta tulee huomioida käytännön toteuttajat, yleisimmin järjestöt, jotka siksi tulee mainita tulevassa lainsäädännössä.

3. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta MIELI ry huomauttaa, että uudistuksessa tulee pyrkiä vahvistamaan vertaistoimijoiden,  kokemusasiantuntijoiden, palveluiden käyttäjien ja omaisten osallistuminen palveluihin. Palvelutuottajakeskeisyydessään esitysluonnos on vanhakantainen eikä vastaa nykypäivän näkemystä palveluiden käyttäjistä aktiivisina toimijoina.

Sivua muokattu 26.5.2024

Ota yhteyttä

Kristian Wahlbeck

Johtava asiantuntija
+358 400 659101
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: