Siirry sisältöön

MIELI ry valtion talousarviosta 2022: Mielenterveysstrategiaan tarvitaan 20 miljoonaa euroa

MIELI ry pitää lausunnossaan valtion talousarviosta 2022 mielenterveysstrategian toimeenpanoa keskeisenä hyvinvointitavoitteiden kannalta.

MIELI ry on antanut lausunnon valtion vuoden 2022 talousarviosta koskien sosiaali- ja terveysministeriön toimialaa. Tilastojen ja tutkimusten valossa koronapandemiaan on liittynyt väestön mielenterveyden merkittävä huononeminen.

MIELI ry painottaa että, mielenterveyden haasteet ovat merkittävin kansanterveysongelmamme, ja hallituksen talousarvioesitys ei riittävässä määrin huomioi tätä.

MIELI ry pitää poikkihallinnollisen mielenterveysstrategian toimeenpanoa keskeisenä hyvinvointitavoitteiden saavuttamiseksi ja esittää, että hallitusohjelman mukaisesti varataan 20 miljoonaa mielenterveysstrategiaa toteuttavaan kehittämistyöhön.

MIELI ry katsoo, osana elpymis- ja palautumissuunnitelma tulee toteuttaa kansalaisaloitteen mukainen terapiatakuu. MIELI ry on huolissaan osaavan henkilöstön saatavuudesta, ja esittää yliopistotasoisen psykoterapeuttikoulutuksen toteuttamista erikoistumiskoulutuksena ja amk-tasoisen koulutuksen kehittämistä. MIELI ry esittää, että kohdennetaan 6 miljonaa euroa yliopistoille psykoterapeuttikoulutuksen toteuttamiseksi erikoistumiskoulutuksena.

Ota yhteyttä

Kristian Wahlbeck

Johtava asiantuntija
+358 400 659101
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: