Siirry sisältöön

MIELI ry:n lausunto hyvinvointialueiden vähimmäistietosisällöstä: ”Vähimmäistietosisältöä tulee täydentää mielen hyvinvoinnin näkökulmasta”

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnoksessa painottuu nyt tieto fyysisestä terveydestä ja terveyspalveluista. MIELI ry tähdentää, että mielen hyvinvointia kuvaavaa tietoa ei tule unohtaa.

Vähimmäistietosisällöllä tarkoitetaan minimitason tietoa, jota hyvinvointialueet tarvitsevat järjestämisvastuullaan olevan sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen. Asetuksessa määritellään myös kunnan sekä hyvinvointialueen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman tiedot.

Asetusluonnoksen tietosisällöissä painottuvat fyysinen terveys ja terveyspalvelut. MIELI ry katsoo, että vähimmäistietosisältöä tulee täydentää psykososiaalisen taustatiedon, mielen hyvinvointia kuvaavan tiedon ja sosiaalipalveluja koskevan tiedon osalta.

Ota yhteyttä

Kristian Wahlbeck

Johtava asiantuntija
+358 400 659101
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: