Siirry sisältöön

Huom. Uusia MTEA1 -ohjaajakoulutuksia ei järjestetä vuonna 2024. Vuoden 2025 ohjaajakoulutuksista tiedotetaan tämän vuoden lopussa verkkosivuillamme.

Mielenterveyden ensiapu® 1 -ohjaajakoulutus on suunnattu Mielenterveyden ensispu® 1 -peruskoulutuksen suorittaneille. Ohjaajakoulutus antaa oikeuden ja valmiudet toteuttaa Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutuksia itsenäisesti. Ohjaajakoulutuksessa käsitellään koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä periaatteita ja harjoitellaan käytännössä ohjaamista.

Vaatimukset:

 • todistus suoritetusta Mielenterveyden ensiapu® 1 -peruskoulutuksesta 3 vuoden sisällä ohjaajakoulutuksen ajankohdasta,
 • soveltuvuus ohjaajaksi,
 • sitoutuminen Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutusten toteuttamiseen.

Lisäksi Mielenterveyden ensiapu® 1 -ohjaajan ohjauskielen taitotason tulee olla vähintään C1. (Sujuva selviytyminen vaativissa kielenkäyttötilanteissa huomioiden kuullun ja luetun ymmärtäminen, puhuminen sekä kirjoittaminen.) Mikäli olet epävarma ohjauskielesi riittävästä kielitasosta, lue lisää: Opetushallitus – yleiset kielitutkinnot.

Mielenterveyden ensiapu -ohjaajajien oulutuksesta vastaa MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Ohjaajakoulutus on osallistujalle maksuton.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa

 1. suunnitella Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutuksen toteutuksen koulutukselle määritettyjen ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti,
 2. toteuttaa koulutussuunnitelmansa käytännössä koulutukselle määritettyjen ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti,
 3. syventää tietämystään Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutuksen sisällöistä ja ohjaajana toimimisesta,
 4. kehittää omaa ohjaajaidentiteettiään.

Koulutuksen sisältö

Mielenterveyden ensiapu 1 -ohjaajakoulutus koostuu verkkoalustalla itsenäisesti opiskeltavasta materiaalista ja lähikoulutuspäivistä (2,5 päivää).

 • Mielenterveyden ensiapu® 1-peruskoulutus
 • Koulutuksen suunnittelu
 • Ohjaajana toimiminen
 • Koulutusten järjestäminen
 • Ohjausharjoitukset

Ohjaajakoulutuksen suorittaminen

Ohjaajakoulutuksen suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää:

 • itseopiskelumateriaalin suorittamista verkossa
 • läsnäoloa ja aktiivista osallistumista lähikoulutuspäivissä
 • aktiivista osallistumista ohjausharjoituksen suunnitteluun, toteutukseen ja reflektointiin lähikoulutuspäivissä

”Sain paljon uutta tietoa ja hyviä kokemuksia.” – Ohjaajakoulutukseen osallistuneen kokemus

Mihin sitoudun Mielenterveyden ensiapu 1 -ohjaajana?

Ohjaajakoulutuksen käytyäsi sitoudut järjestämään kolmen vuoden aikana vähintään kaksi (2) Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutusta sekä osallistumaan kolmeen Mielenterveyden ensiapu -ohjaajille järjestettävään verkostotapaamiseen.

Ohjaajana sinulla on oikeus ja velvollisuus

 • käyttää Mielenterveyden ensiapu 1 -ohjaajan materiaalipakettia
 • noudattaa Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia ja -ohjaajaa koskevia ohjeita ja periaatteita

Koulutetulla ohjaajalla on oikeus periä järjestämästään Mielenterveyden ensiapu® 1 -peruskoulutuksesta maksu. MIELI Suomen Mielenterveys ry tarkistaa vuosittain Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutuksen enimmäishinnan. Enimmäishinta muodostuu MIELI ry:n veloittamasta lisenssimaksusta sekä ohjaajan perimästä ohjauspalkkiosta.