Siirry sisältöön

Nuoren mielen hyvinvoinnin tukeminen on vanhempainiltasisältö, joka on tarkoitettu noin 13 – 18-vuotiaiden nuorten vanhemmille ja kasvattajille esimerkiksi yläkouluihin, lukioihin ja 2. asteelle.

Vanhempainillan sisältö

Nuoren mielen hyvinvoinnin tukeminen -vanhempainilta antaa tietoa nuoruusiästä kehitysvaiheena, tyypillisistä nuoruuteen liittyvistä asioista ja ilmiöistä, mielen hyvinvoinnin tukemisesta arjessa, keinoja ottaa puheeksi huolta ja auttaa nuorta tuen tarpeissa.

Lapsuudessa ja nuoruudessa rakennettu pohja mielenterveydelle kantaa yli haastavienkin elämäntilanteiden.

Tavoitteet

Vanhempi ymmärtää
nuoruusiän kehitysvaiheen ja mitä nuori tarvitsee.

Vanhempi ymmärtää roolinsa nuoren tukena ja on saanut vinkkejä arkeen.

Vanhempi osaa ottaa huolenaiheita puheeksi ja tukea nuorta.

Hinta vuonna 2024

Tilauksesta järjestettävän Nuoren mielen hyvinvoinnin tukeminen -illan hinta etä- tai lähimuodossa on 200 € + mahdolliset kouluttajan matkakulut.

Tulevat toteutukset