Kontaktperson

Föreningen för Mental Hälsa i Finland

+358 9 61551 6Magistratsporten 4 A, 7. krs, 00240 Helsingfors, Finland

SOS-kriscentret

+358 9 413 50510Siltasaarenkatu 13, 00530 Helsingfors, Finland

Utbildningscentralen

(09) 61551 6Magistratsporten 4 A, 00240 Helsingfors, Finland

Alviina Alametsä
Projektchef
Projektet Mentalhälsopoolen 2.0

+358 40 828 6553Maistraatinportti 4 A, 7. kerros, 00240 Helsinki

Ann-Mari Lainio
Toiminnanohjaaja, Rikosuhripäivystys, Etelä-Suomen aluetoimisto
Päijät-Hämeen palvelupisteen asiakas-, vapaaehtois- ja verkostotyö

+358 40628 0990Loviisankatu 14 A 3, 15100 Lahti

Arja Taipale
Projektisuunnittelija
Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen, Neuvolatyö

+358 40 574 7643Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Bitta Söderblom
Utvecklingskoordinaator
Familj och barn i samspel insatser

+358 40 621 2474Lappviksstigen 8, 00180 Helsingfors

Hanna Koppelomäki
Koordinator
Kriscentret

+358 50 380 8540Magistratsporten 4, 00240 Helsingfors

Jari Lallinaho
Förvaltningsdirektör
Förvaltning

+358 40 648 6860Magistratsporten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Joosua Valkonen
Tiimipäällikkö
Sekasin Gaming

+358 40 681 3032Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Juho Mertanen
Asiantuntijapsykologi
Mielenterveyden edistäminen

+358 40 199 5917Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Kasper Muttonen
Lokalplanerare
Lappvikens Källa Ab

+358 40 968 1302Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsingfors

Kristian Wahlbeck
Utvecklingsdirektör

+358 400 659 101Magistratsproten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Leena Kasurinen
Viestinnän suunnittelija
Verkko- ja tapahtumaviestintä

+358 44 286 9092Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Leena-Kaisa Åberg
Brottsofferjourens verksamhetsledare, Centralbyrån

+358 50 337 8703Magistratporten 4 A, 4. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Maiju Salonen
Chef
Timet för föräldrastöd

+358 50 37 27874Magistratsporten 4 A, 00240 Helsingfors

Mari Rantanen
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
SOS-kriisikeskus

+358 40 844 8368Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Marja Lönnroth-Olin
Toiminnanohjaaja, Rikosuhripäivystys, Etelä-Suomen aluetoimisto
Pääkaupunkiseudun palvelupiste, Vantaan kehittämistyö

+358 40 569 4648Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki

Meri Larivaara
Johtava asiantuntija, asiantuntijalääkäri
Mielenterveyden edistäminen, vaikuttamistyö ja kansainvälinen yhteistyö

+358 44 534 0152Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Niina Mustonen
Utbildningschef
Utbildning och utveckling

+358 40 358 3654Magistratsporten 4 A, 7 vån. 00240 Helsingfors

Sidor