Kontaktperson

Psykisk Hälsa Finland rf

+358 9 61551 6Magistratsporten 4 A, 7. krs, 00240 Helsingfors, Finland

SOS-kriscentret

+358 9 413 50510Siltasaarenkatu 13, 00530 Helsingfors, Finland

Utbildningscentralen

(09) 61551 6Magistratsporten 4 A, 00240 Helsingfors, Finland

Alviina Alametsä
Projektchef
Projektet Mentalhälsopoolen 2.0

+358 40 828 6553Magistratsporten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Ann-Mari Lainio
Toiminnanohjaaja, Rikosuhripäivystys, Etelä-Suomen aluetoimisto
Päijät-Hämeen palvelupisteen asiakas-, vapaaehtois- ja verkostotyö

+358 40628 0990Loviisankatu 14 A 3, 15100 Lahti

Arja Taipale
Projektisuunnittelija
Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen, Neuvolatyö

+358 40 574 7643Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Bitta Söderblom
Utvecklingskoordinaator
Familj och barn i samspel insatser

+358 40 621 2474Lappviksstigen 8, 00180 Helsingfors

Hanna Koppelomäki
Koordinator
Kriscentret

+358 50 380 8540Magistratsporten 4, 00240 Helsingfors

Jari Lallinaho
Förvaltningsdirektör
Förvaltning

+358 40 648 6860Magistratsporten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Joosua Valkonen
Tiimipäällikkö
Sekasin Gaming

+358 40 681 3032Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Juho Mertanen
Asiantuntijapsykologi
Mielenterveyden edistäminen

+358 40 199 5917Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Kasper Muttonen
Lokalplanerare
Lappvikens Källa Ab

+358 40 968 1302Lappviksstigen 8, 00180 Helsingfors

Katriina Rinkinen
Metodkoordinator för MDFT
Teamet för föräldrastöd

+358 40 578 8874Magistratsporten 4 A, 7 vån., 00240 Helsingfors

Kristian Wahlbeck
Utvecklingsdirektör

+358 400 659 101Magistratsporten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Leena Kasurinen
Viestinnän suunnittelija
Verkko- ja tapahtumaviestintä, Kriisitoiminnot

+358 44 286 9092Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Leena-Kaisa Åberg
Brottsofferjourens verksamhetsledare, Centralbyrån

+358 50 337 8703Magistratsporten 4 A, 4. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Maiju Salonen
Chef
Teamet för föräldrastöd

+358 50 37 27874Magistratsporten 4 A, 00240 Helsingfors

Mari Rantanen
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
SOS-kriisikeskus

+358 40 844 8368Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Marja Lönnroth-Olin
Toiminnanohjaaja, Rikosuhripäivystys, Etelä-Suomen aluetoimisto
Pääkaupunkiseudun palvelupiste, Vantaan kehittämistyö

+358 40 569 4648Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki

Meri Larivaara
Ledande sakkunnig, sakkunnigläkare
Psykisk friskvård, påverkansarbete och internationellt samarbete

+358 44 534 0152Magistratsporten 4 A, 7 vån., 00240 Helsingfors

Sidor