Kontaktperson

Psykisk Hälsa Finland rf

+358 9 61551 6Magistratsporten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors, Finland

SOS-kriscentret

+358 9 413 50510Magistratsporten 4 A 4. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Kristelefonen

09 2525 0112Mån, ons kl. 16-20 Tis, tor och fre kl. 9-13. Övriga tider betjänar den riksomfattande kristelefonen på finska: 09 2525 0111

Ilona Salonen
Koordinator
Utveklingsheten

+358 40 539 2565Lappviksstigen 8 D, 00180 Helsingfors

Jenni Suvikas
Praktikant,
Familj och barn i samspel -verksamheten

+358 40 544 6518Lappviksstigen 8 D, 00180 Helsingfors

Jenni Tolvanen
Chef
Teamet för föräldrastöd

+358 40 662 7551Lappviksstigen 8 D, 2 vån., 00180 Helsingfors

Jennifer Ramirez
Kommunikationsassistent
Utvecklingsenheten

+358 40 503 8025Lappviksstigen 8 D, 00180 Helsingfors

Kalle Erkkilä
Informatör
Mentalhälsopoolen

+358 40 192 9504 Magistratsporten 4 A, 7 vån., 00240 Helsingfors

Kasper Muttonen
Lokalplanerare
Lappvikens Källa Ab

+358 40 968 1302Lappviksstigen 8, 00180 Helsingfors

Kristian Wahlbeck
Utvecklingsdirektör

+358 400 659 101Magistratsporten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Leena-Kaisa Åberg
Brottsofferjourens verksamhetsledare, Centralbyrån

+358 50 337 8703Magistratsporten 4 A, 4. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Mari-Anne Santala
Informatör
Projektet Kompetent föräldraskap

+358 40 143 4813Lappviksstigen 8 D, 2 vån., 00180 Helsingfors

Marja Uotila
Projektchef
Projektet Kompetent föräldraskap Teamet för föräldrastöd

+358 40 662 5274Lappviksstigen 8 D, 2 vån., 00180 Helsingfors

Marjukka Laukkanen
Utbildningsansvarig
Utbildning och utveckling

+358 40 352 4838Magistratsporten 4 A, 7 vån., 00240 Helsingfors

Meri Larivaara
Ledande sakkunnig, sakkunnigläkare
Psykisk friskvård, påverkansarbete och internationellt samarbete

+358 44 534 0152Magistratsporten 4 A, 7 vån., 00240 Helsingfors

Mia Montonen
Metodkoordinator
Projektet Tidig insats

+358 40 627 5924Lappviksstigen 8 D, 00180 Helsingfors

Niina Mustonen
Utbildningschef
Utbildning och utveckling

+358 40 358 3654Magistratsporten 4 A, 7 vån. 00240 Helsingfors

Outi Ruishalme
Direktör i kriscentrum verksamhet, FM, psykoterapeut, handledare
SOS-kriscentret

+358 40 542 6164Magistratsporten 4 A, 4. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Riikka Nurmi
Specialistkoordinator
Barn och unga

+358 40 678 7392Magistratsporten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors

Saija Koskensalmi
Asiantuntija
Mielenterveys työelämässä- yksikkö

+358 40 771 2116Maistraatinportti 4 A, 7 krs, 00240 Helsinki

Sidor