Siirry sisältöön

Tietosuojailmoitus 5.1.2023

1. Rekisterinpitäjä MIELI Suomen Mielenterveys ry

Maistraatinportti 4 A, 7. kerros, 00240 HKI

Puhelinvaihde (09) 615 516

2. Vastuuhenkilö ja yhteyshenkilöt

Katri Peräaho, yamk-opiskelija
katri.peraaho@mieli.fi

Johannes Parkkonen, päällikkö, MIELI ry
johannes.parkkonen@mieli.fi

Sanna-Maria Nurmi, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu
sanna-maria.nurmi@turkuamk.fi

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

MIELI ry:n tietosuojaseloste:

MIELI ry:llä ei ole erikseen nimettyä tietosuojavastaavaa. Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot osoitteeseen: Hallintojohtaja Tapio Tähtinen, tapio.tahtinen@mieli.fi, +358 50 502 7518

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään ja kerätään Mielenterveyden vahvistajan käsikirjan sisällön kehittämiseksi työpajoissa. Työpajat ovat osa Katri Peräahon yamk-kehittämistyötä.

Työpajat järjestetään Teams-kokouksena, jossa henkilötiedot näkyvät osallistujille. Kokous tallennetaan. Tallenne ja kirjatut huomiot työpajasta hävitetään heti, kun kehittämistyö on hyväksytty, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin.

Työpajojen tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäinen työpajan osallistuja ole tunnistettavissa tuloksista.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus.

6. Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä tietoja siinä määrin, missä ne ovat tarpeen Mielenterveyden vahvistajan käsikirjan sisällön kehittämiseksi ja/tai osana Katri Peräahon kehittämistyötä.

7. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja henkilötietojen säilytysajat

Työpajoihin osallistuvien käsiteltäviä tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, ammatti, koulutustausta, ääni, kasvot, IP-osoite, tapahtuma-aika.

Henkilötietoja säilytetään Katri Peräahon kehittämistyön valmistumiseen saakka ja aineisto hävitetään heti, kun kehittämistyö on hyväksytty.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään seuraavista lähteistä:

  • Suoraan rekisteröidyltä kohteelta
  • Yhteisistä kehittämistyöpajoista
  • Videoinnin kautta

Tietojen toimittaminen on vapaaehtoista.

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Kerättyjä henkilötietoja käsittelee ainoastaan opinnäytetyön tekijä Katri Peräaho ja opinnäytetyön ohjaaja Johannes Parkkonen.

10. Olennaiset tiedot henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin (EU:n tai ETA:n ulkopuolelle)

Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin.

11. Tietojen suojauksen periaatteet

Tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tietoja työtehtäviensä puolesta tarvitsevat. Pääsyä on rajattu käyttäjätunnuksilla ja käyttöoikeuksilla.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietojen perusteella ei tehdä profilointeja.

Henkilötietojen käsittely kuvataan mahdollisimman kattavasti ja läpinäkyvästi tässä tietosuojailmoituksessa ja pyrkien kehittämään ilmoituksen sisältöä. Ilmoitamme merkittävistä muutoksista lain edellyttämällä tavalla.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla kirjallisesti yhteyttä ilmoituksessa mainittuun MIELI ry:n yhteyshenkilöön tai hallintojohtajaan. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista antavat yhteyshenkilö ja/tai hallintojohtaja.

Sinulla on oikeus tehdä valitus kirjallisesti hallintojohtajalle, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Hallintojohtajan yhteystiedot on mainittu tietosuojailmoituksen alussa. Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.