Siirry sisältöön
1. Rekisterinpitäjä

MIELI Suomen Mielenterveys ry, Itsemurhien ehkäisykeskus
Maistraatinportti 4 A, 4. kerros
00240 HKI
Puh (09) 615 516

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Marena Kukkonen
Maistraatinportti 4 A, 4. krs.
00240 Helsinki
Puh +358 40669 3070
marena.kukkonen@mieli.fi

3. Rekisterin nimi

Mieli ry, Itsemurhien ehkäisykeskuksen asiakastietorekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaan yhteystiedot, nimi ja puhelinnumero, otetaan ylös asiakkaalta itseltään tai lähettävältä taholta ajanvarausta varten.

LINITY*-asiakkaat: yhteystiedot eli nimi, osoite, s-postiosoite, puhelinnumerokirjataan ja säilytetään asiakkuuden ajan kirjeitse / s-postitse tapahtuvaa 2 vuoden seurantaa varten. Yhteystiedot hävitetään seurannan päättyessä 2 vuotta asiakkuuden alkamisesta. Ensimmäinen tapaamiselle asiakkaan kertomus videoidaan ja se tallennetaan levykkeille. Levykkeet, joille video on tallennettuhävitetään interventiotapaamisten välittömästi (3-4 kpl) jälkeen.

*Lyhyt interventio itsemurhaa yrittäneille sisältää 3-4 tapaamista ja kahden vuoden kirjeseurannan.

Muut itsemurhien ehkäisykeskuksen asiakkaat (jotka ovat huolissaan läheistensä itsetuhoisuudesta tai itsemurhayrityksistä):

Asiakkailta pyydetään yhteystieto puhelinnumero ja/tai sähköpostisosoite, jotta voidaan tiedottaa mahdollista tapaamisaikojen tai asiakastyön muutoksista. Tiedot säilytetään asiakkuuden ajan ja hävitetään viimeisen tapaamisen jälkeen. Itsemurhien ehkäisykeskuksen asiakasvastaanotolla voi halutessaan asioida myös nimettömänä ja henkilötiedottomalla s-postiosoitteella.

Itsemurhien ehkäisykeskuksen ohjatut vertaistukiryhmät itsemurhan kautta läheisensä menettäneille:

Ryhmiä järjestetään sekä viikoittain kokoontuvina että intensiiviryhminä, joissa majoitutaan ryhmän eli kahden pidennetyn viikonlopun ajan täysihoitopaikassa. Ryhmiin hakeutuvilta kysytään yhteystieto (puhelinnumero) haastattelun järjestämistä varten. Kaikki ryhmiin hakevat haastatellaan, jotta saadaan varmistettua ryhmän soveltuvuus asiakkaalle ja koottua toimiva ryhmä.

Intensiiviryhmiin osallistujilta kirjataan nimi, osoite ja puhelinnumeromajoitusjärjestelyjä vartenjajotta heiltävoidaan laskuttaaomavastuuosuus täysihoidostaja jotta saadaan majoitus varattua.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu-ja sukunimi, s-postiosoite, kotiosoite.

Itsemurhien ehkäisykeskuksen asiakasvastaanotolla voi halutessaan asioida myös nimettömänä ja henkilötiedottomalla s-postiosoitteella.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaat itse tai lähettävä taho eli terveydenhuollon organisaatio (lähettävältä taholta ainoastaan asiakkaan nimi ja puhelinnumero ajanvarausta varten)

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastietoja ei luovuteta muille kuin asiakkaalle itselleen. Asiakastietoja ei luovuteta muille kuin Itsemurhien ehkäisykeskuksen työryhmän jäsenille ajanvarausta ja yhteydenpitoa varten.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

Paperilla olevat asiakastiedot säilytetään kahden lukon takana (lukollinen ulko-ovi, sisäänpääsy vain henkilökunnalla / henkilökunnan kautta) ja työntekijän lukollinen kaappi on työntekijän omassa huoneessa.

ATK:lla oleva rekisteri on ainoastaan itsemurhien ehkäisykeskuksen työntekijöiden saatavilla, ulkopuolisilta suojatussa yhteydessä, salasanan takana.

Työpuhelimessa olevat asiakastiedot ovat näyttölukituksen takana.

IE-keskuksen päällikkö vastaa asiakkaiden tietojen asianmukaisesta hävittämisestä asiakassuhteen päätyttyä.

10. Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tietonsa

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • pyytää jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista
  • pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tai lopettaa tietojensa käsittely

Yhteydenotto: rekisterin yhteyshenkilö

11. Oikeus vaatia rekisterin korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat tiedot korjataan tai poistetaan, ellei soveltuva tietosuojasääntely edellytä tietojen säilyttämistä.

Yhteydenotto: rekisterin yhteyshenkilö.

12. Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus

  • kieltää täysin tai osittain suoramarkkinointi-ja tutkimustarkoituksessa tehtävät yhteydenotot.