Siirry sisältöön
1. Rekisterinpitäjä

MIELI Suomen Mielenterveys ry, Kriisipuhelin

Maistraatinportti 4 A, 4. kerros

00240 HKI

Puh (09) 615 516

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Susanna Winter

Maistraatinportti 4 A, 4. krs.

00240 Helsinki

Puh +358 40587 5197

susanna.winter@mieli.fi

3. Rekisterin nimi

Kriisipuhelimen päivystyspaikkakuntienyhteystietorekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Yhteystietojen saaminentiedottamistaja muuta yhteydenpitoa varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Organisaatio, etu-ja sukunimi, yhteystiedot työpaikalle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Organisaation tai henkilön itsensä antamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakirjatietoja ei luovuteta MIELI ry:nulkopuolisille.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhteystietorekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

  • Tallennetut tiedot: Tietokoneella olevia tietoja käytetään salasanoilla.
  • Työpuhelimessa olevat asiakastiedot ovat näyttölukituksen takana.
10. Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tietonsa

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • pyytää jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista
  • pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tai lopettaa tietojensa käsittely

Yhteydenotto: rekisterin yhteyshenkilö

11. Oikeus vaatia rekisterin korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat tiedot korjataan tai poistetaan, ellei soveltuva tietosuojasääntely edellytä tietojen säilyttämistä.

Yhteydenotto: rekisterin yhteyshenkilö.

12. Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus

  • kieltää täysin tai osittain suoramarkkinointi-ja tutkimustarkoituksessa tehtävät yhteydenotot.

Sivua muokattu 27.7.2021

Ota yhteyttä

Susanna Winter

Päällikkö, Kriisitoiminnot, Kriisipuhelintoiminta
+358 9 41350 510 (vaihde)
etunimi.sukunimi@mieli.fi