Siirry sisältöön
1. Rekisterinpitäjä

MIELI Suomen Mielenterveys ry, Kriisipuhelin
Maistraatinportti 4 A, 4. kerros
00240 HKI
Puh +358 9 41350 510

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Susanna Winter
Maistraatinportti 4 A, 4. krs.
00240 Helsinki
Puh +358 9 41350 510 (vaihde)
susanna.winter@mieli.fi

3. Rekisterin nimi

Kriisipuhelimen päivystyspaikkakuntien yhteystietorekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Yhteystietojen saaminen tiedottamista ja muuta yhteydenpitoa varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Organisaatio, etu-ja sukunimi, yhteystiedot työpaikalle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Organisaation tai henkilön itsensä antamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakirjatietoja ei luovuteta MIELI ry:n ulkopuolisille.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhteystietorekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

  • Tallennetut tiedot: Tietokoneella olevia tietoja käytetään salasanoilla.
  • Työpuhelimessa olevat asiakastiedot ovat näyttölukituksen takana.
10. Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tietonsa

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • pyytää jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista
  • pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tai lopettaa tietojensa käsittely

Yhteydenotto: rekisterin yhteyshenkilö

11. Oikeus vaatia rekisterin korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat tiedot korjataan tai poistetaan, ellei soveltuva tietosuojasääntely edellytä tietojen säilyttämistä.

Yhteydenotto: rekisterin yhteyshenkilö.

12. Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus

  • kieltää täysin tai osittain suoramarkkinointi-ja tutkimustarkoituksessa tehtävät yhteydenotot.