Siirry sisältöön
1. Rekisterinpitäjä

MIELI Suomen Mielenterveys ry

Maistraatinportti 4 A, 7. kerros

00240 HKI

Puh (09) 615 516

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sari Kosonen

Maistraatinportti 4 A, 7. krs.

00240 Helsinki

Puh 040-631 4494

sari.kosonen@mieli.fi

3. Rekisterin nimi

Menetelmäkouluttajarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Koulutuksesta kiinnostuneille tahoille luovuttaminen yhteystietolistan muodossa. Kouluttajien määrän ja maantieteellisen sijoittumisen tilastointi. Seminaareista, tapaamisista ja muista tärkeistä tiedotteista informointi sähköpostilla.

5. Rekisterin tietosisältö

Etunimet, sukunimi, toimipaikka, sähköpostiosoite sekä erityisalat (kiinnostuneisuus, asiantuntijuus).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön itsensä antamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakirjatietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Asiakirjatietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä –tietokoneella olevia tietoja käytetään salasanoilla.

10. Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tietonsa

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • pyytää jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista
  • pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tai lopettaa tietojensa käsittely

Yhteydenotto: rekisterin yhteyshenkilö

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat tiedot korjataan tai poistetaan, ellei soveltuva tietosuojasääntely edellytä tietojen säilyttämistä.

Yhteydenotto: rekisterin yhteyshenkilö.

12. Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus

  • kieltää täysin tai osittain suoramarkkinointi-ja tutkimustarkoituksessa tehtävät yhteydenotot.

Sivua muokattu 27.7.2021