Siirry sisältöön
1. Rekisterinpitäjä

MIELI Suomen Mielenterveys ry

Maistraatinportti 4 A, 00240 HKI

Puh (09) 615 516

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sari Kosonen

Maistraatinportti 4 A, 7. krs.

00240 Helsinki

Puh +358 40631 4494

sari.kosonen@mieli.fi

3. Rekisterin nimi

Mielenterveyden ensiapu (MTEA)®1, MTEA®2, Nuoren mielen ensiapu (NMEA)®,Yrittäjien hyvinvointi (Kilta)-koulutus, KOTU, kohtaa ja tue –maahanmuuttajan mielenterveyden ensiapu ja Mieli työssä –ohjaajarekisterit

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Mielenterveyden ensiapu® -ohjaajien tietojen säilyttäminen MIELI Suomen Mielenterveys ry:n ja ohjaajien väliseen viestintään

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilö-ja yhteystiedot (etunimi, sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero kotiin ja/tai työhön). Kirjallisissa ohjaajasopimuksissa lisäksi ohjaajan syntymäaika.

Muut henkilön suostumuksella kerätyt tarvittavat tiedot (mm. ryhmänohjaus-ja kouluttajakokemus).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Sähköisen ilmoittautumisen mukana saadutjahenkilön itsensä ohjaajakoulutukseen osallistumisen yhteydessä ohjaajasopimukseen kirjaamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakirjatietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Pääsy henkilötietoja sisältäviin asiakirjoihin on rajattu ainoastaan Mielenterveyden ensiapu®-koulutusten parissa työskenteleviin henkilöihin.

Viranomaisille, kuten Valvira, tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Asiakirjatietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

A. Elektronisesti tallennetut tiedot:

– Pääsy tiedostoihin ainoastaan salasanalla.

B. Ohjaajasopimukset ja muut henkilötietoja sisältävät lomakkeet säilytetään lukollisissa kaapeissa.

10. Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tietonsa

Jäsenellä on oikeus:

  • pyytää jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista
  • pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojensa käsittelyä

Yhteydenotto: rekisterin yhteyshenkilö.

11. Oikeus vaatia rekisterin korjaamista

Jäsenellä on oikeus pyytää, että häntä koskevat tiedot korjataan tai poistetaan, ellei soveltuva tietosuojasääntely edellytä tietojen säilyttämistä.

Yhteydenotto: rekisterin yhteyshenkilö.

12. Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus -kieltää täysin tai osittain suoramarkkinointi-ja tutkimustarkoituksessa tehtävät yhteydenotot.

Sivua muokattu 20.5.2021