Siirry sisältöön
1. Rekisterinpitäjä

MIELI Suomen Mielenterveys ry, MIELI-koulutus

Maistraatinportti 4 A, 7. kerros

00240 HKI

Puh (09) 615 516

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sari Kosonen

Maistraatinportti 4 A, 7. krs.

00240 Helsinki

Puh 040-631 4494

sari.kosonen@mieli.fi

3. Rekisterin nimi

MIELI-koulutus, opiskelijarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Opiskelijoiden ja yhteistyökumppanien tietojen saaminen kirjeenvaihtoa, tiedottamista,postitusta, todistuksien laatimista ja koulutusryhmien muodostamista varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Etunimet, sukunimi ja yhteystiedot kotiin ja työpaikalle.

Koulutus ja ammattinimike.

Opiskelijoiden syntymäaika todistusten kirjoittamista varten.

Koodisto, jonka perusteella rekisteristä voidaan tehdä haluttuja poimintoja (esim. koulutusryhmä).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön itsensä antamat tiedot esimerkiksi sähköisistä ilmoittautumislomakkeista ja koulutuksiin osallistumisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakirjatietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakirjatietoja voivat käyttää ainoastaan Koulutuskeskuksen työtehtävissään tarvitseva henkilökunta. Viranomaisille, kuten Valvira, tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Asiakirjatietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

A. ATK:lle tallennetut tiedot- tietokoneella olevia tietoja käytetään salasanoilla.

B. Hakemukset ja muut henkilötietoja sisältävät lomakkeet säilytetään lukollisissa kaapeissa ja arkistohuoneessa.

10. Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tietonsa

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • pyytää jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista
  • pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tai lopettaa tietojensa käsittely

Yhteydenotto: rekisterin yhteyshenkilö

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat tiedot korjataan tai poistetaan, ellei soveltuva tietosuojasääntely edellytä tietojen säilyttämistä.

Yhteydenotto: rekisterin yhteyshenkilö.

12. Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus

  • kieltää täysin tai osittain suoramarkkinointi-ja tutkimustarkoituksessa tehtävät yhteydenotot.