Siirry sisältöön

TIETOSUOJASELOSTE

14.8.2020

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Mielenterveysseura, Kansalaistoimintojen yksikkö, MIOS-hanke

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Johannes Parkkonen

Maistraatinportti 4 A, 7.krs

00240 Helsinki

Puh. 0400 402 130

3. Rekisterin nimi

MIOS-hankeen yhteistyökumppaneiden yhteystietoluettelo

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Hankkeensisäisessä käytössä yhteydenpitoa varten; tapahtumien osallistujalistat toiminnan ja kulujen seurantaa varten

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteistyökumppanina toimivan organisaation työntekijän tai vapaaehtoisen nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä tarvittaessa lähiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Paikallisten mielenterveysseurojen toimijatjotka ilmoittavat toimivansa seuran yhteyshenkilönä MIOS-hankkeen kanssa, muiden organisaatioiden toimijat jotka ilmoittavat haluavansa olla yhteistyössä MIOS-hankkeen kanssa

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen luovutuksen ja siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja rekisteritietojen elinkaari

Tietokonetiedostoissa salasanan yms. tunnisteiden takana. Paperiversio lukollisessa kaapissa. Tietoja säilytetään hankkeen keston ajan, jonka jälkeen ne tuhotaan.

10. Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tietonsa

Rekisteröidyllä oikeus pyytää tietoonsa häntä koskevat yhteystiedot rekisterin yhteyshenkilöltä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterin yhteyshenkilöä korjaamaan tai poistamaan häntä koskevat tiedot hänen näin halutessaan.

12. Suoramarkkinointikielto

Yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille suoramarkkinointitarkoituksiin.