Siirry sisältöön
1. Rekisterinpitäjä

MIELI Suomen Mielenterveys ry

Maistraatinportti 4 A, 00240 HKI

Puh (09) 615 516

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Minna Tuokko

Maistraatinportti 4 A, 7. krs., 00240 Helsinki

Puh +358 40 657 4473

minna.tuokko@mieli.fi

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n ja paikallisten jäsenjärjestöjen jäsenten henkilötietojen ylläpito ja jäsenmaksujen laskutus ja seuranta.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden, yhteisöjen ja yritysten perustiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite sekä tieto siitä, minkä yhdistyksen jäsen on).

Jäsenjärjestöjen tiedot (tilinumero, jolle jäsentilitykset maksetaan).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön oma ilmoitus tai paikallisen jäsenjärjestön toimijan ilmoitus.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Paikallisen jäsenjärjestön toimijat (puheenjohtaja, sihteeri, talousvastaava, jäsenasioista vastaava).

8. Tietojen luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Asiakirjatietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen).

Jäsentiedot ja jäsenmaksujen maksamiseen ja tilityksiin liittyvät asiakirjat mapissa työhuoneessa lukitussa kaapissa.

Sähköisiin järjestelmiin talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus).

Henkilöiden, yhteisöjen ja yritysten perustietoihin ja jäsenjärjestöjen tietoihin pääsevät vain nimetyt henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

10. Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tietonsa

Jäsenellä on oikeus:

  • pyytää jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista
  • pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojensa käsittelyä

Yhteydenotto: rekisterin yhteyshenkilö.

11. Oikeus vaatia rekisterin korjaamista

Jäsenellä on oikeus pyytää, että häntä koskevat tiedot korjataan tai poistetaan, ellei soveltuva tietosuojasääntely edellytä tietojen säilyttämistä.

Yhteydenotto: rekisterin yhteyshenkilö.

12. Suoramarkkinointikielto

Jäsenellä on oikeus

  • kieltää täysin tai osittain suoramarkkinointi- ja tutkimustarkoituksessa tehtävät yhteydenotot

Sivua muokattu 3.8.2021