Siirry sisältöön

Mieli.fi-sivustouudistusprojekti on käynnissä. Uudistettu mieli.fi julkaistiin 24.8.2021. Uudet saavutettavuusvaatimukset on huomioitu sivuston suunnitteluvaiheessa ja sivuston kehittäminen saavutettavuuden takaamiseksi jatkuu.

MIELI ry pyrkii takaamaan verkkosivujensa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Mieli.fi-verkkosivustoa.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden WCAG 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustolle on tehty saavutettavuusarviointi. Arvion toteutti MIELI ry:n pyynnöstä Eficode Oy syyskuussa 2021.

Ei-saavutettava sisältö esitellään kolmessa eri osassa:

 1. Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee
 2. Kohtuuttomasta rasitteesta johtuvat saavutettavuusongelmat
 3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

Palvelun saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana.

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä. Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston (WCAG) kriteeri, johon ongelma liittyy.

Yleiset havainnot

Lomakkeet

Lomakkeissa on seuraavia saavutettavuusongelmia:

 • Osa yksittäisten kenttien nimilapuista on kenttien perässä. (WCAG 1.3.2)
 • Näppäimistökohdistuksen kontrastisuhde virhelistan linkeissä on riittämätön. (WCAG 1.4.11, 2.4.7)
 • Syöttökentille ei ole määritelty automaattisen syötön attribuutteja. (WCAG 1.3.5)
 • Puhelinnumeron oikeaa muotoa ei esitetä ruudunlukijoille. Kenttä tyhjenee siitä poistuttaessa, jos muoto on ollut virheellinen. (WCAG 3.3.2)
 • Jäseneksi liittymislomakkeen-pudotuslistassa sekä kehote ”Valitse jäsenjärjestö alasvetovalikosta” että MIELI Akaan mielenterveys -järjestö on merkitty ohjelmallisesti valituiksi. (WCAG 4.1.2)
Otsikointi

Ohjelmallisten otsikkotasojen käytössä on puutteita (WCAG 1.3.1):

 • Monet otsikot on esitetty pelkästään visuaalisesti, eikä niissä ole käytetty ohjelmallisia otsikkoelementtejä.
 • Monilla sivuilla on käytetty H2-otsikoita, vaikka otsikot olisivat loogisesti eri tasoa.
 • Monilla sivuilla on tummanharmaalla taustalla eräänlaisia nostolinkkejä toisaalle sivustolla. Niillä ei ole otsikoita, joten ne ovat ohjelmallisesti alisteisia niitä edeltävälle otsikolle.
 • Ajankohtaista-osiossa ”Kirjoittaja” on määritelty otsikoksi, joten se toimii ohjelmallisena otsikkona artikkelin alkuosalle vaikkei loogisesti sellainen olekaan.
 • Kaikki alatunnisteen otsikot ovat H3-tasoa ja siten ohjelmallisesti alisteisia sisältöalueen otsikoille.
Tekstin suurentaminen

Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi, kun pelkkää tekstiä suurennetaan 200 % normaalia isommaksi. Jotkin elementit menevät kokonaan piiloon. Ongelmia havaittiin seuraavissa elementeissä (WCAG 1.4.4):

 • etusivun Tukea ja apua -laatikko
 • Tukea ja apua -osion sivujen Tukea ja apua -laatikko
 • Jäsenjärjestöjen ja kriisikeskusten yhteystiedot
 • Taulukkoelementti
Sivun automaattinen päivitys

Materiaalit- ja Keskusteluapua kriisivastaanotoilla -sivuilla valinnan tekeminen Järjestys- tai Valitse alue -pudotuslistasta päivittää sivun automaattisesti, ja samalla kohdistus siirtyy. (WCAG 3.2.2)

Löysitkö etsimäsi tiedon sivulta? -elementti

Painikkeet on yhdistetty group-roolilla, ja ryhmän nimilappu on ”Reaktiopainikkeet”. Tämä nimilappu ei kerro painikkeiden tarkoitusta. (WCAG 2.4.6)

Kohdistus esitetään reaktiopainikkeissa pelkällä värillä, jonka kontrasti perustilaan on riittämätön. Lisäksi kohdistuksen ollessa valitussa painikkeessa painikkeen tila ei näy ollenkaan, sillä valitun painikkeen tumma väri korvautuu kohdistetun painikkeen vaaleanharmaalla. (WCAG 1.4.11, 2.4.7)

Valintojen määriä kuvaavat numerot on piilotettu ruudunlukijoilta (kuvassa esim. ”68”). (WCAG 1.3.1)

Powered by React & Share -kuvalinkin tekstivastine on vain ”React & Share”, eli koko näkyvä teksti ei ole mukana saavutettavassa nimessä. (WCAG 2.5.3)

Palautetta vastauksen lähettämisestä ei lueta automaattisesti ruudunlukijoilla. (WCAG 4.1.3)

HTML-validointi

Sivuston HTML-koodissa on ongelmia muun muassa elementtien virheellisissä sisäkkäisyyksissä, saman ID-tunnisteen käytössä uudelleen sekä elementtien alku- ja loppumerkeissä.

Taulukot

Taulukoissa ei ole määritelty riviotsikoita. (WCAG 1.3.1)

Tekstivastineet

Sivustolla on kuvia ja materiaaleja, joilta puuttuu tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)

Huomiokehys-elementti

Huomiokehystä ei ole esitetty ohjelmallisesti. Kehyksen kontrastisuhde valkoiseen taustaan on riittämätön. (WCAG 1.3.1, 1.4.11)

Uuden välilehden avaavat linkit

Uuden välilehden avaavien linkkien kuvakkeet on piilotettu apuvälineiltä, eikä kaikissa linkeissä ole erikseen mainintaa sivun avautumisesta uuteen välilehteen. (WCAG 1.3.1)

Linkkikuvakkeiden kontrastit

Sivustolla käytettyjen linkkikuvakkeiden vihreän värin kontrasti valkoiseen taustaan on riittämätön. (WCAG 1.4.3)

Materiaalien julkaisutiedot

Julkaisuvuotta ja julkaisun kokoa ei ole ryhmitelty ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)

SoundCloud-äänitallenteiden upotukset

iframe-kehyksiltä puuttuvat saavutettavat nimet. (WCAG 4.1.2)

Harmaiden SoundCloud-logojen kontrasti taustaan on riittämätön. Samoin oranssin kohdistustyylin kontrasti harmaaseen sekä vihreiden Play-painikkeiden kuvakkeiden kontrasti valkoiseen. (WCAG 1.4.11, 2.4.7)

Upotuksissa käytettyjen html-elementtien kieleksi on määritelty englanti. (WCAG 1.3.2)

SoundCloud-kuvalinkin tekstivastine on määritelty riittämättömästi. (1.1.1)

YouTube-videotallenteiden upotukset

Videoiden kestot ovat lukemisjärjestyksessä vasta videoelementtien alla, joten ruudunlukijakäyttäjä ei välttämättä huomaa niitä ennen videon avaamista. (WCAG 1.3.2)

Upotuksissa käytettyjen html-elementtien sekä YouTube-soittimen kieli määräytyy selaimen kielen mukaan. (WCAG 1.3.2)

Osassa videotallenteista ei ole tekstityksiä. (WCAG 1.2.2)

Etusivu

Lukemis- ja kohdistusjärjestys

Mobiiliasettelussa etusivun lukemis- ja kohdistusjärjestys on epälooginen. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)

Etsin…-painike

Etsin…-painikkeelta puuttuvat rooli- ja tilamääritykset ennen sen avaamista. (WCAG 4.1.2)

Hakusivu

Valitut rajaukset esitetään visuaalisesti pelkällä värillä, ja niiden kontrasti valitsemattomiin on riittämätön. (WCAG 1.4.1)

Valintoja ei ole esitetty ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)

Rajaukset eivät ole käytettävissä näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1)

Tukea ja apua -sivut

Mobiili Tukea ja apua -elementti

Näppäimistö- ja ruudunlukijakohdistuksen saa Tukea ja apua -elementin sisään silloinkin, kun se on suljettuna. Itse Tukea ja apua -painike on kohdistusjärjestyksessä vasta sisällön jälkeen. (WCAG 2.4.3, 2.4.7, 1.3.2)

Painikkeelta puuttuvat tila- ja roolitiedot. (WCAG 4.1.2)

Materiaalit-sivu

Materiaalilistauksen tulosten kieliä ei ole määritelty ohjelmallisesti, joten ruudunlukija ei osaa ääntää niitä oikein. (WCAG 3.1.2)

Ajankohtaista-osio

Suodattimet

Näppäimistökohdistus ei näy suodattimissa ollenkaan. (WCAG 2.4.7)

Kaikki suodattimet ovat mukana kohdistus- ja lukemisjärjestyksessä aina, vaikka ne olisivat piilotettuina. (WCAG 2.4.3, 2.4.7, 1.3.2)

Valintojen tekeminen päivittää sivun automaattisesti ja siirtää kohdistuksen. (WCAG 3.2.2)

Kun napsauttaa Näytä lisää suodattimia -linkkiä, kohdistus jää linkkiin. (WCAG 2.4.3)

Kriisikeskusten ja jäsenjärjestöjen yhteystiedot

Ajanvarauksen ja puhelinpalvelun tila esitetään vihreällä tai harmaalla pallolla, eikä se ole havaittavissa ruudunlukijalla. (WCAG 1.4.1, 1.3.1)

Tietoja ei ole yhdistetty otsikoihin ohjelmallisesti, vaan kaikki tekstinpätkät ovat irrallisia elementtejä. (WCAG 1.3.1)

Kohtuuton rasite 

Materiaalit

MIELI ry julkaisee vuosittain erilaisia tulostettavaksi tai painotuotteeksi tarkoitettuja materiaaleja, joista osa on PDF-muodossa. Kaikkia näitä materiaaleja ei ole saatavilla saavutettavassa muodossa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

Youtube-videoupotukset

Videotallenteissa ei ole tekstityksiä. (WCAG 1.2.2)

Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 ei kata seuraavia kohtia.

Materiaalit

MIELI ry julkaisee vuosittain erilaisia tulostettavaksi tai painotuotteeksi tarkoitettuja materiaaleja, joista osa on PDF-muodossa. Osa materiaaleista on julkaistu ennen 23.9.2018.

SoundCloud-äänitallenteet ja YouTube-videotallenteet

SoundCloud-palvelussa sijaitsevat harjoitukset ja osa sivustolla olevista YouTube-videoupotuksista on julkaistu ennen 23.9.2020.

Äänitallenteiden sisältöä ei ole saatavana tekstimuodossa. (WCAG 1.2.1)

Videotallenteissa ei ole tekstityksiä. (WCAG 1.2.2)

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 22.10.2021.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 22.12.2021.

Palaute ja yhteystiedot

Voit antaa palautetta sivuston saavutettavuudesta sähköpostitse viestinta@mieli.fi. Otsikoi viestisi (Saavutettavuuspalautetta) ja kerro viestissäsi, mistä sivusta ja millaisesta ongelmasta on kyse. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Mieli.fi-verkkosivujen saavutettavuudesta ja palautteen käsittelystä vastaa MIELI ry:n viestintä.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
vaihde: 0295 016 000

Sivua muokattu 22.12.2021