Пропустити інформацію

Шукати

Звузити результати пошуку

Haulla "Uni" löytyi 185 tulosta.

Результати пошуку

Maahanmuuttoprosessi voi kriisiytyä

...ajan varuillaan ja pelokas sekä välttelee läheisiä ihmissuhteita. Ärtyneisyys ja vihanpurkaukset ovat tavallisia. Tämä voi johtaa eristäytyneisyyteen ja yksinäisyyteen tai perheen sisäisiin konflikteihin. Traumaan liittyy usein vakavia unihäiriöitä, muistihäiriöitä ja...

Må bra tillsammans – handbok

...psykisk hälsa Trygg gemenskap Självkännedom Känslor Bemötande Unikhet Trygghet Från konst till känslor Bedömning av färdigheterna inom psykisk hälsa Köp i nätbutiken Må bra tillsammans – handbok 18€ (siirryt toiseen...

Tidig insats – evidensbaserade metoder för stöd av barn

...en svensk universell föräldrastödmodell. Mannerheims barnskyddsförbund arbetar med spridning av modellen på finska och MIELI Psykisk Hälsa rf på svenska. KOMET-programmet Under år 2021 utreds ifall KOMET-programmet skulle ha något...

Digitalt kriscenter erbjuder stöd och hjälp på svenska

...(april-dec) lite över 500 kontaktförsök. Under våren 2020 minskade antalet samtal, eventuellt kan olika organisationers tillfälliga hjälplinjer i mars-maj ha påverkat detta. Från juni ökade samtalen och trenden har fortsatt....

Föra barnen på tal -servicemodell

...nivå. Målsättningen är barnens och familjernas universella välmående och förebyggande av barns och ungas psykiska ohälsa och marginalisering. Man arbetar förebyggande och insatserna riktas till de miljöer, där barnen lever....

Kuule ja näe nuori

...opas. XAMK – Kaakkois-suomen ammattikorkeakoulu. [Viitattu 13.9.2021]. Linkki: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333429/URNISBN9789523442382.pdf?sequence=2&isAllowed=y  Tampereen yliopisto. Myönteinen Tunnistaminen –verkkosivu. [Viitattu 13.9.2021]. Linkki:  https://research.tuni.fi/mytu/   Valtioneuvosto 2020. Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 2020–2023. Tavoitteena nuoren merkityksellinen elämä...

Familj och barn i samspel -familjeinterventionen

...Solantaus har översatt och anpassat metoden utgående från “Family talk” som utvecklats av prof. William Beardslee vid Harvard-universitetet. Material På finska finns det en manual som beskriver metodens principer och...