Siirry sisältöön

Aluevaaleissa ratkaistaan mielenterveyden tulevaisuus

Tulevien aluevaltuutettujen ymmärrys mielenterveydestä on ratkaisevan tärkeää koko alueen hyvinvoinnin kannalta. Jokainen äänestäjä voi varmistaa tuen mielenterveystyölle kysymällä ehdokkaaltaan, kuinka tämä aikoo edistää mielenterveyttä omalla hyvinvointialueella.
Koostekuva eri ikäisistä keskustelevista ihmisistä

Aluevaaleissa 23.1. valittavien aluevaltuustojen edustajat linjaavat mielenterveyden osalta muun muassa asukkaiden mielenterveysongelmien hoidosta, hoitoon pääsyn nopeudesta, mielenterveysjärjestöjen toimintaedellytyksistä sekä mielenterveyden edistämistyöstä.

Mielenterveystyötä tarvitaan. MIELI ry:n toteuttamassa tuoreessa kyselyssä eri hyvinvointialueiden järjestö- ja kriisikeskusjohtajille näkyivät mielenterveyden haasteet eri puolilla Suomea. Mielenterveyspalveluiden saatavuudessa eri alueilla on suuria vajeita, vaikka hoidon tarve on suurta. Esimerkiksi Länsi-Suomessa lasten ja nuorten hyvinvoinnista on tullut paljon hälyttäviä viestejä, ja Kaakkois-Suomessa syrjäytymisriskissä olevien nuorten osuus on suuri.

Tunnemme alueen asukkaiden arjen. Eri hyvinvointialueilla vaikutamme MIELI Suomen Mielenterveys ry:n 51 paikallisen jäsenjärjestön kautta. Paikallisten kriisikeskusten verkosto tarjoaa matalan kynnyksen tukea kriiseissä, ja vapaaehtoisemme vastaavat valtakunnallisen kriisipuhelimen puheluihin. Järjestämme asukkaiden ja ammattilaisten mielenterveystaitoja vahvistavia Mielenterveyden Ensiapu -koulutuksia ja ryhmiä.  

Tarjoamamme palvelut ja toiminta ovat hyvinvointialueen arvokasta, kustannustehokasta mielenterveystyötä, joka ehkäisee mielenterveysongelmia, tuo säästöjä ja vähentää julkisiin palveluihin kohdistuvaa painetta. Siksi haluamme toimia hyvinvointialueiden ja kuntien yhdenvertaisina yhteistyökumppaneina, ja varmistaa tiiviin yhteistyön tulevien päättäjien kanssa.

Mielenterveyden edistäminen on investointi, ei kuluerä: mielenterveystyöhön sijoitettu pääoma maksaa tutkimusten mukaan itsensä takaisin moninkertaisesti. Hyvinvointialueiden terveyttä edistävän työn keskiöön on asetettava mielenterveystyö, vahvistettava sen resursseja ja taattava nopea hoitoon pääsy mielenterveyden ongelmissa.

Tulevien aluevaltuutettujen ymmärrys mielenterveydestä on ratkaisevan tärkeää koko alueen hyvinvoinnin kannalta. Jokainen äänestäjä voi varmistaa tuen mielenterveystyölle kysymällä ehdokkaaltaan, kuinka tämä aikoo edistää mielenterveyttä omalla hyvinvointialueella.

#aluevaalit2022 ovat #mielenterveysvaalit