Siirry sisältöön

Mielenterveyden jälleenrakennus kestää vuosia

MIELI ry:n 125-vuotisjuhlavuonna 2022 Suomi elää koronapandemian kolmatta vuotta. Samaan aikaan kun toivo pandemian päättymisestä alkoi vahvistua, maailmaa kohtasi Venäjän hyökkäyksen myötä uusi turvallisuutta horjuttava kriisi.

MIELI ry:n 125-vuotisjuhlavuonna 2022 Suomi elää koronapandemian kolmatta vuotta. Jo pian koronakriisin alkuvaiheessa YK ja WHO nostivat esille huolen koronan mielenterveysvaikutuksista. Samaan aikaan kun toivo pandemian päättymisestä alkoi vahvistua, maailmaa kohtasi Venäjän hyökkäyksen myötä uusi turvallisuutta horjuttava kriisi. On selvää, että vaikka pandemia väistyy, hyvinvoinnin jälleenrakennus kestää vuosia – etenkin kun kriisit ovat koskettaneet erityisen voimakkaasti nuoria ja nuoria aikuisia. Korona vaikuttaa työelämään, perheisiin ja koko yhteiskuntaan vielä pitkään.

Järjestöjen merkitys on viime vuosina noussut monella tavoin näkyviin. Myös MIELI ry on kriisien keskellä ottanut vastuuta yhteisestä pärjäämisestä: kriisityön volyymiä on nostettu, uusia vapaaehtoisia koulutettu, mielenterveyttä vahvistavaa koulutusta muovattu myös verkossa tavoitettavaksi. Poikkeusolojen myötä on vahvistunut ymmärrys siitä, mitkä asiat kuormittavat hyvinvointiamme ja myös siitä, miten hyvinvointia voidaan vahvistaa.

”Yhteistä pärjäämistä voidaan tukea.”

Tulevalla hallituskaudella määrittyy, millä tavoin suomalaista mielenterveyttä vaalitaan ja vahvistetaan. Jo pelkästään työllisyysasteen nostaminen vaatii vastuullista mielenterveyspolitiikkaa ja -työtä yhteiskunnan eri areenoilla. Mutta kyse ei ole vain työkyvyttömyyksien välttämisestä vaan voimavaroista ja resilienssistä.  Mielenterveys on sitä muutosjoustavuutta ja energisyyttä, jolla yksilöt, yhteisöt ja koko yhteiskunta pärjäävät tulevissakin kriiseissä: talouden haasteissa, ympäristöratkaisuissa, innovaatiopaineissa. Yhteistä pärjäämistä voidaan tukea vahvistamalla meidän kaikkien mielenterveystaitoja ja tarjoamalla tukea silloin kun sitä tarvitaan.

Nuorten hyvinvointi nousee tulevien vuosien avainhaasteeksi, ja ansaitsee koko yhteiskunnan huomion. Samalla lähivuosien työlistalle nousevat myös vanhemmuuden tukeminen, ikääntyvien työntekijöiden jaksaminen tai ikäihmisten toimintakyky. Mielenterveyttä on mahdollista vahvistaa ja mielenterveyden kustannustaakkaa keventää, mutta ei ilman kokonaisvaltaista mielenterveyspolitiikkaa ja viisaita investointeja.

125-vuotias MIELI ry on historiansa aikana ollut uudistamassa suomalaista mielenterveyskenttää, kehittänyt, vaikuttanut ja tarttunut toimeen. Tulevina vuosina tärkeää on yhteistyö ja dialogi – se, että eri hallinnonalat ja yhteiskunnan sektorit tunnistavat vastuunsa väestön mielenterveydestä. Siinä työssä MIELI ry on mielellään mukana.


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: