Siirry sisältöön

MIELI ry:n uudeksi puheenjohtajaksi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen

MIELI Suomen mielenterveys ry:n liittohallituksen puheenjohtajaksi on valittu europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.

Puheenjohtajana Pietikäinen haluaa vähentää mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa ja hiljaista syrjintää sekä nostaa mielen hyvinvoinnin teemat keskeiseksi osaksi myös EU:n terveyspolitiikkaa. Pietikäinen seuraa tehtävässä professori Pentti Arajärveä, joka on toiminut MIELI ry:n puheenjohtajana lähes vuosikymmenen.

”Katson asioita perusoikeuksien, ihmisoikeuksien ja ihmisten huolenpitämisen näkökulmasta. Siksi MIELI ry istuu hyvin ajattelumaailmaani. Hyvä mielenterveys on ihmisen perusoikeuksia”, Pietikäinen sanoo ja kertoo ottavansa luottamustehtävän mielellään vastaan.

Europarlamentaarikkona Pietikäinen pitää tärkeänä, että mielenterveysasiat tulevat keskeiseksi osaksi terveyspolitiikkaa EU:ssa ja sitä kautta kaikissa jäsenmaissa. Pietikäisen mukaan kansallisten ohjelmien avulla voidaan lisätä ymmärrystä mielenterveydestä ja saada jäsenvaltioita sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin. Pietikäinen nostaa esille erityisesti koronan ja ilmastonmuutoksen vaikutukset mielenterveyteen.

”Korona on iskenyt laajasti ihmisten hyvinvointiin, emmekä yhteiskuntana ollut tarpeeksi valmistautunut tähän. Toivon, että voin osaltani edistää sitä, että ihmisten henkiset voimavarat riittävät tässä tilanteessa”, sanoo Pietikäinen.

Syksyn budjettiriihessä edessä on kysymys järjestöjen rahoituksesta – leikkausuhat liittyvät sekä koronakriisiin että Veikkauksen tuottojen pysyvään laskusuuntaan. Myös mielenterveysjärjestöissä kannetaan parhaillaan suurta huolta työn jatkuvuudesta.

”Kansantalouden kriisistä selviytymiseen eivät järjestöjen tukien leikkaukset auta – vaan niiden työ. Järjestöjen toimintaedellytysten ja työrauhan turvaamiseksi tarvitaan periaatepäätös, jossa niiden rahoitus vakiinnutetaan vähintään nykyiselle tasolle pitkälle tulevaisuuteen. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen koronatoimiin suunnattiin keväällä viiden miljoonan lisärahoitus. Sen sijaan, että nyt puhutaan tukien leikkauksista, tulisi syksylle harkita uutta lisärahoituserää esimerkiksi jakamatta jääneistä yritystuista”, ehdottaa Pietikäinen.

Pietikäinen katsoo, että kaikilla ihmisillä elämäntilanteet vaihtelevat ja siksi tarvitaan vahvaa kansalaisyhteiskuntaa, tukiverkkoa ja ymmärrystä mielenterveydestä.

”On tärkeää miettiä, mitä voisimme tehdä yleisen mielenterveyden ja hyvinvoinnin eteen. Me kaikki tarvitsemme hyvää mielen hoitoa. Ei ole olemassa lähtökohtaisesti vain heikkoja tai vahvoja ihmisiä”, pohtii Pietikäinen.

Väistyvä puheenjohtaja, järjestöä lähes vuosikymmenen luotsannut professori Pentti Arajärvi sanoi puheessaan liittokokouksessa: ”Koronan taloudellisista ja inhimillisistä seurauksista on puhuttu koronan kolmantena aaltona: siitä johtuen mielenterveyden kentällä riittää tekemistä.”

MIELI ry:n liittokokous valitsi Pietikäisen tehtävään kokouksessaan sunnuntaina 30.8.2020. Puheenjohtajan ja uuden liittohallituksen kausi kestää kolme vuotta.

Lisätietoa

MIELI ry:n puheenjohtaja Pietikäisen haastattelupyynnöt:
Sirpa Pietikäinen sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu
tai avustaja Pirjo Mäljä, puh: +358 40 66 33 914, pirjo.malja@la.europarl.europa.eu

Sivua muokattu 30.6.2021


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: