Siirry sisältöön

Talouskriisistä voi toipua aivan kuten elämän muistakin kriiseistä. Puhuminen tilanteesta ja avunhakeminen voivat auttaa laittamaan asioita oikeisiin mittasuhteisiin. Taloudellisten huolten takia ei kannata menettää omaa terveyttään.

Elintason alenemiseen sopeutuminen tuntuu yleensä alussa hyvin vaikealta. Yhteiskunnassamme kannustetaan hyvin voimakkaasti kuluttamiseen ja jopa velkaantumiseen. Suomalaisten velkaantumisaste on kohonnut viime vuosina jyrkästi, yhä useammalla meistä tulot ja menot eivät ole enää tasapainossa.

Ajan kuluessa elintason laskemiseen sopeutuu

Ylivelkaantuminen ja taloudelliset vaikeudet johtavat siihen, että omaa elintasoa on pakko laskea. Elintason laskeminen on kuitenkin pienempi paha kuin talousvaikeuksien vuoksi kasvava stressi. Ihminen on ylipäätänsä varsin sopeutuvainen. Ensin jopa mahdottomalta tuntuva tilanne, kuten pienempään asuntoon tai vuokra-asuntoon muuttaminen alkaa yleensä jossain vaiheessa tuntua normaalilta, jopa hyvältä.

On tärkeää yrittää laittaa asiat jonkinlaiseen kontekstiin ja pyrkiä elämään niin onnellista elämää kuin mahdollista. Talon ja auton menettäminen ja ylivelkaantuminen merkitsevät kuitenkin useimmiten viime kädessä vähemmän kuin oma terveys.

Konkurssi aiheuttaa usein häpeää

Konkurssin tehneet tietävät, että kaikki liiketoimet eivät vain onnistu. Konkurssin mahdollisuus on asia, joka kuuluu yrittäjyyteen. Konkurssi ei ole rikos. Siitä huolimatta se aiheuttaa usein ihmisessä itsessään voimakkaita häpeän tuntemuksia. Joskus häpeän tuntemusten käsittely esimerkiksi puhumalla niistä on erittäin tärkeää konkurssista ylitsepääsemisen kannalta. Käsittelemätön paha olo saattaa myöhemmin johtaa esimerkiksi masennukseen.

Pahimmillaan häpeä on niin voimakasta, että se estää avun hakemisen. Erilaiset mitättömyyden, syyllisyyden, riittämättömyyden, huonommuuden ja kelpaamattomuuden tunteet saattavat lamaannuttaa täysin. Ihminen saattaa kokea häpeävänsä paitsi tapahtunutta, niin myös itseään. Voimakas häpeä voi aiheuttaa suoranaista paniikkia. Konkurssin tai talousvaikeuksien aiheuttamista tuntemuksista voi keskustella esimerkiksi soittamalla Kriisipuhelimeen p. 09 2525 0111.