Siirry sisältöön

Arttu Haapalainen kammosi teatteria, nyt hän haluaa viedä teatteriesityksiä sänkypotilaille asti. Mitä tapahtui?

Taide kohottaa, tarjoaa uusia näköaloja ja luo parhaimmillaan toivoa ja uskoa elämään. Siksi teatteri-ilmaisun ohjaaja, Arttu Haapalainen haluaa tehdä taiteesta kaikille saavutettavaa.

Haapalaisen mielestä jokaisen pitäisi päästä taiteen ääreen taloudellisista, fyysisistä tai mistä tahansa muista syistä huolimatta.

”Kysymys on ihmisoikeuksista ja ihmisarvosta”, hän toteaa.

”Taide ja kulttuuri voivat luoda hyvinvointia sekä mielekkään elämän kokemuksia ja sisältöä hoivaan ja hoitoon. Ihmisiä pitäisi kohdella aktiivisina toimijoina, ei hoidon kohteina”, Haapalainen toteaa.

Ko­ro­na pa­kot­ti uusiin rat­kai­sui­hin

Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee taiteen hyödyntämistä monimutkaisten terveyshaasteiden ratkomisessa, samoin Suomen sosiaali- ja terveysministeriö. Kaikki taide ei kuitenkaan ole yhdenvertaisesti saavutettavissa.

Tampereen kaupungin tavoitteena on olla yhdenvertaisuuden pääkaupunki. Yhdenvertaisuus on valittu kantavaksi teemaksi myös Tampereen ja Pirkanmaan yhteisessä hakemuksessa kulttuuripääkaupungiksi.

Tampereen Teatteri toteuttaa osaltaan yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden pyrkimystä ”Teatteri poikkeustilassa” -hankkeessaan, jota toteutetaan yritystukia myöntävän Business Finlandin taloudellisella tuella. Hanketta koordinoi Haapalainen.

”Keväällä koronan takia moni teatteri lähti kehittämään erilaisia ratkaisuja saavuttaakseen katsojat. Pitkällä tähtäimellä tavoitteenamme on kehittää koko teatterin toimintaa täysin saavutettavaksi. Myös pysyvästi tai tilapäisesti tukea tarvitsevilla pitäisi olla mahdollisuus kokea laadukasta teatteria”, Haapalainen sanoo.

Esi­tys sän­gyn vie­reen

Haapalaisen mukaan suurimmat osallistumisvaikeudet ovat heillä, jotka eniten hyötyisivät taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista. Teatteri pohtii parhaillaan, miten teatteri olisi fyysisesti, mutta myös taloudellisesti ja henkisesti paremmin saavutettavissa.

”Kevääksi suunnittelemme uudenlaista teatterikonseptia, jota lähdemme testaamaan sosiaali- ja terveysalalle. Se perustuu improvisaatioon ja vuorovaikutukseen yleisön kanssa”, Haapalainen paljastaa.

Uudessa konseptissa esitys voidaan viedä potilashuoneeseen asti.

Saa­vu­tet­ta­vuu­den es­tei­tä pur­ka­mas­sa

Saavutettavuuden esteitä on monenlaisia ja monen tasoisia. Fyysistä saavutettavuutta parannetaan tekemällä teatterirakennuksesta esteetön, mutta myös viemällä taidetta sinne, missä yleisö on.

Esimerkiksi Tampereen Teatterissa saavutettavuutta on laajennettu striimauksella: esityksiä välitetään yleisölle suorina lähetyksinä verkon kautta. Yleisö voi seurata näytelmää kotonaan tai vaikkapa sairaalassa. Kokemuksen yhteisestä taide-elämyksestä saattaa tavoittaa, sillä striimattu näytös ei ole tallenne.

”Taide ja kulttuuri voivat luoda hyvinvointia sekä mielekkään elämän kokemuksia ja sisältöä hoivaan ja hoitoon. Ihmisiä pitäisi kohdella aktiivisina toimijoina, ei hoidon kohteina”, Haapalainen toteaa.

Taloudellinen saavutettavuus tarkoittaa, että taiteen pitäisi olla kaikkien saavutettavissa taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Henkisellä saavutettavuudella Haapalainen tarkoittaa ennakkoluulojen hälventämistä ja henkisen kynnyksen madaltamista.

”Moni voi tuntea, ettei teatteri ole häntä varten. Emme halua olla vain tietynlaisten ihmisten teatteri”, Haapalainen sanoo.

Im­pro­vi­saa­tio vei men­nes­sään

Alun perin teatteria ja esiintymistä kammonnut Haapalainen on kokenut omakohtaisesti teatterin hyvää tekevän voiman. Hän kutsuu hetkeä teatteriherätykseksi. Haapalainen oli päässyt töihin Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen taide- ja mediapajaan, jossa työttömien nuorten kanssa tehtiin muun muassa esityksiä päiväkoteihin.

”Soitin pomolle, että teen mitä vain, mutta en halua olla missään tekemisessä teatterin kanssa”, Haapalainen muistelee.

Kuinka kävikään, heti ensimmäinen improvisaatioharjoitus vei Haapalaisen mennessään. Hauska kokemus muutti Haapalaisen kuvaa itsestään ja suhteestaan muihin.

”Haluaisin tarjota muillekin mahdollisuuden samaan kokemukseen. Monilla on teatterin tai taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen henkinen muuri. Taiteen kanssa omia sisäisiä haasteita ja hankaluuksia voi pohdiskella ja purkaa.”

Mer­ki­tyk­sel­li­sen ää­rel­lä Men­tal Health Art Week -ta­pah­tu­mis­sa

Pirkanmaan taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilijana Haapalainen järjesti Kriisikeskus Osviitan ja Mielikahvilan kanssa Mental Health Art Week Tampere -tapahtumat 2018–2019, osana MIELI ry:n samannimistä tapahtumaviikkoa,

”Musiikin ja taiteen kanssa, monipuolisilla ja monitaiteisilla sisällöillä onnistuttiin menemään ihmisten luo. Moni antoi myönteistä palautetta. Koin, että olimme merkityksellisten asioiden äärellä”, Haapalainen summaa.

Pit­kä ura tai­teen ja teat­te­rin pa­ris­sa

  • Haapalainen valmistui teatteri-ilmaisun ohjaajaksi 2004.
  • Tutkivan teatterityön keskuksen EU-hankkeissa Tampereen yliopistolla, Kansallisoopperassa ja Kulttuuriosuuskunta Kiidossa Haapalainen on työskennellyt yleisötyön ja taiteen hyvinvointivaikutusten parissa.
  • Pirkanmaan taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilijana 2015 –2019 Haapalainen edisti taiteen ja kulttuurin läsnäoloa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.
  • TEKSTI JA KUVA: TIINA TENKANEN

    Sivua muokattu 15.9.2023