Siirry sisältöön

Sekasin Gaming -verkkoyhteisö luo osallisuutta

Discordissa toimivassa Sekasin Gaming-verkkoyhteisössä nuoret saavat uusia ystäviä ja vertaistukea. Serverillä vierailee säännöllisesti eri organisaatioiden ammattilaisia, joilta nuoret voivat saada matalalla kynnyksellä apua. Ammattiavun lisäksi nuoret itse muodostavat tukiverkon toinen toisilleen.

Sosiaalinen media ja eri viestintäpalvelut ovat kiinteä osa nuorten maailmaa. Erilaiset verkkoyhteisöt tarjoavat nuorille vapaa-ajanviettopaikkoja ja mahdollisuuksia vertaisryhmien muodostamiseen riippumatta fyysisestä sijainnista ja mahdollisuuksista liikkua muiden nuorten luokse.

Yksi verkossa toimivista nuorten yhteisöistä on Sekasin Gaming. Discordissa toimivan Suomen suurimman nuorten verkkoyhteisön tavoitteena on vähentää nuorten yksinäisyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Serverin puhe- ja tekstikanavilla nuori voi tutustua uusiin ihmisiin, luoda kaverisuhteita ja pelailla tuttavien tai tuntemattomien kanssa turvallisesti.

Sekasin Gaming luo ystävyyssuhteita ja vertaisuutta

Serverin keskeisen merkityksen nuorille muodostavat uusien ystävien saaminen ja vertaisuus erityisesti mielenterveysongelmissa. Yksinäisyyden ja mielenterveysongelmien on todettu olevan yhteydessä syrjäytymiseen. Näiden nuorten tavoittaminen tuen piiriin on koettu toisinaan haastavaksi eri ammattialojen piirissä.

Nuoret kertovat saaneensa serveriltä uusia ystäviä. Ystävyyssuhteiden muodostamista tukee yhteenkuuluvuuden tunne muiden serveriläisten kanssa. Serverillä eri lähtökohdista ja taustoista olevat nuoret voivat kokoontua yhteen, puhua vaikeistakin asioista ja viettää aikaa yhdessä. Serverillä järjestetään myös säännöllisesti erilaisia tapahtumia, jotka tuovat jäsenet yhteen ja tiivistävät yhteisöä.

Serverillä vierailee säännöllisesti eri organisaatioiden ammattilaisia, joilta nuoret voivat saada matalalla kynnyksellä apua. Ammattiavun lisäksi nuoret itse muodostavat tukiverkon toinen toisilleen. Omia kokemuksia ja vaikeitakin asioita on helppo jakaa muille yhteisön jäsenille anonyyminä, jolloin leimaantumisen pelkoa ei ole. Vuorovaikutus ei kuitenkaan ole yksisuuntaista, vaan keskeiseen rooliin nousee avun saamisen lisäksi tuen antaminen muille.

Turvallinen ympäristö on nuorille merkityksellinen

Sekasin Gaming yhteisöön kuuluvat nuoret pitivät merkityksellisenä serverin turvallisuutta. Kaikille avoimella serverillä on yli 14 000 jäsentä. Jäsenten suuri määrä takaa, että serverillä on aina joku, jonka kanssa jutella. Avoimuus, anonyymius ja suuri yhteisö tuovat mukanaan myös lieveilmiöitä. Yhteisön pitäminen turvallisena paikkana vaatii ammattitaitoista serverin ylläpitämistä. Serverillä on aina läsnä turvallinen aikuinen.

Turvallisen ja osallisuutta tukevan ympäristön luominen nuorille verkossa vaatii ammattitaitoa ja resursseja. Yhteiskunnan on syytä tunnistaa erilaiset verkkoympäristöt osaksi nuorten maailmaa ja hyödyntää jo olemassa olevaa nuorisotyöllistä osaamista.

Miten nuorten kokemukset kerättiin?

Nuorten kokemukset kerättiin haastattelemalla seitsemään serverin toimintaan aktiivisesti osallistuvaa nuorta. Haastattelut toteutettiin osana Opetushallituksen Erasmus+ rahoitteista hanketta Empowering youth – successful youth work practices in Europe (EMPYRE). Hankkeessa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään onnistuneita nuorisotyön menetelmiä Suomessa, Puolassa, Itävallassa ja Walesissa. Hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorialan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.

Sekasin Gaming Discordissa: discord.gg/sekasin


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: