Unitehdas

Unitehdas on nuorille suunnattu tietopaketti unesta. Voit aloittaa tutustumisen esimerkiksi selvittämällä unitestin avulla omia unitottumuksiasi ja niiden mahdollista korjaustarvetta. Tietopaketti muodostuu kolmesta kokonaisuudesta.

Unen ABCZZZ
Unen ABCZZZ sisältää perustietoa unesta ja nukkumisesta, sekä nuorten yleisimmistä univaikeuksista.

Unirytmin säätely
Unirytmin säätely
-osio pureutuu tarkemmin vuorokausirytminsäätelyyn. Osiosta löytyy myös vinkkejä miten omaa rytmiä voi muuttaa.

Ystävämme uni
Ystävämme uni -osioon on kerätty erilaisia tutkimusesimerkkejä siitä, mihin asioihin unella voi olla vaikutusta.

Tutustu myös harjoituksiimme.

Tietoa on tuottanut työryhmä, johon kuuluu Anu-Katriina Pesonen, Liisa Kuula-Paavola (Helsingin yliopisto), Anna Sofia Urrila, Timo Partonen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja tekstit on kirjoittanut tiedetoimittaja Juha Merimaa.