Mielenterveys voimaksi

Nuorisotyössä tehdään päivittäin nuoren mielenterveyttä vahvistavaa työtä. Arvostava ja kiireetön kohtaaminen, myönteinen palaute ja kannustus ovat tärkeitä voimavaroja nuoren elämässä.

Arjen tasapainosta huolehtiminen, tunnetaitojen harjoitteleminen ja selviytymistaitojen vahvistaminen ovat mielenterveyttä tukevia taitoja, samoin kyky puhua mieltä painavista asioista ja rohkeus hakea tarvittaessa ulkopuolista apua.  

Nuoren mielenterveyttä vahvistetaan tarjoamalla hänelle hyvän kasvun aineksia, elämäniloa, voimaa ja rohkeutta. Samalla lisätään nuoren osallistumisen ja aktiivisen toiminnan mahdollisuuksia.

Mielenterveys voimaksi -käsikirja tarjoaa nuorisotyöhön tietoa, harjoituksia ja toimintaideoita, joiden avulla voi vahvistaa nuorten mielenterveystaitoja. Samalla se tukee nuorisotyön toimijoiden voimavaroja ja työhyvinvointia.

Tilaa Mielenterveys voimaksi

Laajuus: 
242
Hinta: 
16,00 € (alv. js postikulut sisältyvät hintaan)
Julkaisija: 
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Tekijätiedot: 
Anna Erkko ja Marjo Hannukkala
ISBN: 
978-952-7022-03-0
Julkaisupäivä: 
3. painos 2015