Syömishäiriöt

Syömishäiriöt ovat mielenterveyden häiriöitä, joissa ihmisen suhde ruokaan, liikkumiseen, kehonkuvaan tai muuten käsitykseen itsestä vaikuttaa hänen terveyteensä haitallisesti.

Syömishäiriöihin liittyy esimerkiksi vaarallisen vähäinen tai liiallinen syöminen, ruuan oksentaminen tai pakonomainen liikkuminen.

Tavallisimmat syömishäiriöt ovat epätyypilliset syömishäiriöt (mm. BED eli ahmintahäiriö), mutta parhaiten tunnetaan anoreksia (laihuushäiriö) ja bulimia (ahmimishäiriö, jossa ahminta ja laihduttaminen vuorottelevat). Syömishäiriö on harvoin puhtaasti diagnostisten kriteerien mukainen, usein jokin keskeinen oire puuttuu.

Vaikka syömishäiriöistä puhutaan nuorten ongelmana, siihen voivat sairastua kaikenikäiset, miehet ja naiset. Vastoin yleisiä luuloja syömishäiriötä sairastavat eivät välttämättä myöskään ole laihoja.

Syömishäiriön myöntäminen itselle ja muille voi olla vaikeaa ja se voidaan salata pitkään. Oireet muuttuvat sairaudeksi vähitellen. Syömishäiriöön on suhtauduttava aina vakavasti. Sairaalloinen laihduttaminen, jatkuva tahallinen oksentelu tai liiallinen liikunta voivat aiheuttaa pysyviä vaurioita elimistölle.

Yhteistä syömishäiriöille ovat itseinhon, ahdistuksen ja masennuksen tunteet, eristäytyminen sekä pakonomainen syömiskäyttäytyminen esimerkiksi tiettyjen ruoka-aineiden välttäminen tai vain tiettyjen ruoka-aineiden syöminen. Useimmissa häiriöissä esiintyy myös jonkinlaista itsensä rankaisua, esimerkiksi aterian jälkeen on juostava tavallista rankempi juoksulenkki. Syömishäiriöön sairastumisen taustalla saattaa olla psyykkistä pahoinvointia, pelkoja ja tunnesolmuja sekä stressiä. Syömishäiriöpotilas kärsii usein myös masennuksesta. Miehillä fyysinen ja psyykkinen monihäiriöisyys on yleisempää kuin naisilla ja ahdistus- ja mielialahäiriöt yleisiä.

Läheiset ovat usein hyvin huolissaan syömishäiriöön sairastuneesta perheenjäsenestä. Sairaus saattaa pyörittää koko perheen elämää. Perheen onkin tärkeä säilyttää arkirutiinit ja sopia yhteiset pelisäännöt. Usein sekä sairastunut että hänen perheensä tarvitsevat ammattiauttajan apua. Usein voidaan tarvita sekä lääkärin, psykiatrin tai psykologin että ravitsemusterapeutin apua. Lisätietoa syömishäiriöistä ja tietoa avusta löytyy Syömishäiriökeskuksesta ja Syömishäiriöliitosta. HUS:n Mielenterveystalosta löytyy Irti ahminnasta! -itsehoito-ohjelma.