Ruoka hallitsee bulimiaa sairastavan elämää

Bulimian oireita ovat toistuvat ahmimiskohtaukset, ja niiden jälkeen tuleva tyhjentämisen pakko. Bulimiaan liittyy korostunut lihomisen pelko ja keskittyminen painon tarkkailuun. Ahmiminen tapahtuu yleensä piilossa läheisiltä ja se aiheuttaa voimakasta häpeää.

Bulimiaan sairastunut hoitaa huonoa oloaan ruualla. Ahmimiskohtauksen aikana bulimiaa sairastava kokee, ettei pysty lopettamaan syömistä tai hallitsemaan syötävän ruuan määrää. Ahmiminen voi tuoda hetkellistä helpotusta pahaan oloon, kuten suorituspaineisiin, ristiriitoihin ja ihmissuhdeongelmiin. Se turruttaa ja auttaa unohtamaan. Ahmiminen koetaan kuitenkin heikkoudeksi, mikä masentaa uudestaan. Painon nousua yritetään estää oksentamalla pois syöty ruoka tai nesteenpoistolääkkeiden, ulostuslääkkeiden, paaston tai runsaan liikunnan avulla. Kaikilla bulimiaa sairastavilla oksentaminen ei liity ainoastaan ahmimiseen.

Monet bulimiaan sairastuneet ovat normaalipainoisia. Bulimiaan sairastutaan keskimäärin vanhempana kuin anoreksiaan ja taustalla on usein ankara laihdutusyritys. Bulimiaa sairastava tuntee usein painon määrittävän oman itsearvostuksen: painon nousu tai ajatus painon noususta aiheuttaa huonommuuden tunteita ja ahdistusta. Sairastuneen itsetunto on usein matala ja tarve tarkkaila kehoa on voimakas.

Bulimian vaikutukset terveydentilaan

Toistuva oksentaminen aiheuttaa muun muassa häiriöitä elimistön suolatasapainossa ja kuukautiskierrossa, sydämen rytmihäiriöitä sekä vaurioita hampaiden kiilteessä. Sairastuneiden sylkirauhaset ovat yleensä suurentuneet ja kasvojen alueella saattaa olla turvotusta. Oksentelu voi vahingoittaa myös ruokatorvea ja aiheuttaa vatsakipua ja pahoinvointia.

Bulimiasta kärsivillä on usein myös muita mielenterveyden häiriöitä. Tavallisimpia näistä ovat ahdistuneisuushäiriöt ja masennus. Sairastuneilla on havaittu myös muita itsensä vahingoittamisen muotoja, kuten viiltelyä.

Bulimialle altistavat tekijät ja hoito

Bulimialle altistavien tekijöiden on todettu olevan pitkälti samat kuin anoreksiassa. Sairastumisen mahdollisuutta lisäävät peritty alttius ja elämänkokemukset. Ympäröivän kulttuurin ja perheen asenteilla on vaikutusta sairastumiseen, samoin kuin negatiivisilla elämänkokemuksilla, kuten koulukiusatuksi tai ihmissuhteissa hylätyksi joutumisella.

Hoidoaa yhdistellään useimmiten ravitsemusneuvontaa, tiedon antamista, psykoterapiaa ja fyysisen terveydentilan kohentumiseen tähtäävää hoitoa. Tärkeää on myös oppia tunteiden käsittelyä. Oman terveydentilan seurantaa yritetään opetella ruoka- ja oirepäiväkirjojen avulla. Sairastunut opettelee pääsemään irti vahingollisista ajatus- ja käyttäytymismalleista, kuten siitä, että paino määrittäisi itsetunnon.

Bulimiaa sairastavat hakeutuvat hoitoon usein vasta vuosien päästä oireiden alkamisesta. Tämä johtuu muun muassa siitä, että sairauden kulku saattaa olla aaltoileva: välillä bulimiasta kärsivä ei tunne tarvetta ahmia ja oksentaa tai kykenee olemaan tekemättä niin. Sairauteen tarkoitettujen hoito-ohjelmien avulla on mahdollista opetella ehkäisemään sairauden uusiutumista ja hallitsemaan sen oireita. Hoitokeinojen avulla tähdätään pysyvään paranemiseen. Vuosiakin bulimiaa sairastaneet voivat toipua sairaudesta. Hoitoon hakeutuneista ainakin 60 prosenttia paranee kokonaan.