Mieli työssä -palvelut: mielenterveyden edistämistä työpaikoilla

MIELI ry. tarjoaa työpaikoille mielenterveyttä edistäviä palveluita. Hyvän mielen työpaikka -merkki auttaa luomaan mielenterveyttä tukevaa johtamista ja organisaatiokulttuuria. Mieli työssä -koulutus antaa tietoa mielenterveydestä sekä sen edistämisen välineitä. Yrittäjien hyvinvointikilta sisältää yrittäjän hyvinvointikoulutuksen sekä Kilta-vertaisryhmiä yksin- ja pienyrittäjille.

Onko työpaikoilla varaa olla edistämättä mielenterveyttä?

Kyse ei ole siitä, onko työpaikoilla varaa investoida mielenterveyden vahvistamiseen, vaan onko sitä varaa jättää tekemättä. Mielenterveyden vahvistaminen ei ole vain ongelmien ennaltaehkäisyä työpaikoilla, se on tuottavuustekijä.

Hyvinvoivassa työyhteisössä kyetään oppimaan uutta, joustamaan paremmin muutoksissa ja palautumaan nopeammin vastoinkäymisistä. Hyvinvoiva työntekijä käyttää työaikansa tehokkaammin ja on sitoutuneempi. Hän kykenee ennakoimana ja ratkaisemaan paremmin ongelmia.

Mielenterveyden edistäminen työpaikalla

  • vähentää poissaolojen kustannuksia
  • auttaa estämään työtä kasaantumasta poissaolojen paikkaajille
  • vahvistaa työhön sitoutumista ja moraalia
  • vähentää henkilöstön vaihtuvuutta ja siihen liittyviä rekrytointi- ja koulutuskustannuksia
  • auttaa ihmisiä ja yhteisöjä selviytymään muutoksista ja vaikeista olosuhteista.

Heikentyneen mielenterveyden kovat kustannukset

Tällä hetkellä arviolta joka neljäs suomalainen kärsii työperäisestä stressistä, ja yli kolmasosa pitkistä sairauslomista johtuu mielenterveyden ongelmista, nuorista jopa yli puolet. Vaikka mielenterveyden ongelmat ovat nykyisin yleisin työkyvyttömyyseläkkeen yleisin syy, puolet työntekijöistä ei uskalla kertoa mielenterveyden ongelmistaan työnantajalle, vaikka tämä helpottaisi tuen saamista.

Mielenterveyden heikkenemisestä johtuvat poissaolot ja alentunut työteho sekä mielenterveyden hoidon kustannukset aiheuttavat Suomen kansantaloudelle yli 11 miljardin euron vuosikustannukset (OECD 2018). Vuodessa menetetään heikentyneestä mielenterveydestä johtuen yli 17 miljoonaa työpäivää (Työterveyslaitos 2019).

 

Yhteystiedot

Sirpa Väänänen
Suunnittelija
Hyvän mielen työpaikka -merkki ja Yrittäjäkilta-toiminta Mielenterveyden edistämisen osasto

+358 40 6791 501Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Tiina Lumijärvi
Päällikkö, Aikuistyön yksikkö
Asiantuntija, Työelämä ja Mielenterveyden ensiapukokonaisuus

+358 40 652 7880Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki