Elämää kriisin jälkeen

Kriisin jälkeen elämä on joskus kokonaisuudessaan kasattava uusista lähtökohdista käsin. Trauman käsittely voi vaatia ulkopuolista asiantuntija-apua.

Kun kriisiin johtanut tapahtuma on erityisen poikkeava ja henkisesti haavoittava, tai jos ihminen muuten on mieltä järkyttävän tapahtuman kohdatessaan altis haavoittumaan psyykkisesti, voi palautuminen olla mutkikasta, raskasta ja aikaa vievää.

Traumatyölle on tyypillistä se, että shokkivaiheen jälkeen tapahtuman käsittelyä ja tapahtumasta muistuttavia asioita vältellään. Toisaalta järkyttävät mielikuvat tunkeutuvat mieleen väkisin ja yllättäen. Usein käsittely vaatii ulkopuolista asiantuntija-apua

Lue lisää avun piiriin hakeutumisesta

Lue lisää surusta ja kuolemasta