Henkinen väkivalta satuttaa sisältäpäin

Henkisellä väkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, joka ei toteudu fyysisessä muodossa. Siihen ei aina haeta apua, koska sitä voi olla vaikea tunnistaa.

Joskus henkistä väkivaltaa ei mielletä varsinaiseksi väkivallaksi. Se onkin eräänlaista piiloväkivaltaa, sillä se kaihertaa ihmistä sisältä eikä jätä ulkoisia tuntomerkkejä, kuten mustelmia tai haavoja.

Henkistä väkivaltaa voi kohdata monessa eri paikassa ja sitä on eriasteista. Henkinen väkivalta voi toteutua esimerkiksi välinpitämättömänä kohteluna ja haukkumisena tai väkivallalla uhkailuna ja pelotteluna. Henkisen väkivallan seuraukset ovat psyykkisiä. Pelko väkivallan tekijöitä kohtaan, ahdistuksen, arvottomuuden ja syyllisyyden tunteet ovat tyypillisiä. Henkinen väkivalta voi vahingoittaa syvästi esimerkiksi itsetuntoa ja omanarvontuntoa sekä aiheuttaa masennusta.

"Ei se, että se löi tuntunut lopulta miltään vaan se, että sain jatkuvasti kuulla omasta huonoudestani. Se satutti eniten. Mustelmat kyllä hävisivät viikossa."

Henkinen väkivalta liittyy usein perheväkivaltaan. Fyysisen pahoinpitelyn lisäksi puoliso voi nimitellä, arvostella ja nöyryyttää muuten toista perheenjäsentä. Myös työpaikka- ja koulukiusaaminen ovat useimmiten henkistä väkivaltaa. Koulukiusaamiseen voi liittyä kuitenkin esimerkiksi tönimistä tai lyömistä, mikä on vakavasti otettava fyysinen väkivallan teko.

Henkisen väkivallan piirteitä:

 • Nöyryyttävä kohtelu, kuten
 • Syyttely
 • Arvostelu tai aliarvioiminen
 • Haukkuminen tai nimittely
 • Muuten loukkaaminen
 • Välinpitämätön kohtelu
 • Välinpitämättömyys väkivallan uhrin tunteita kohtaan.
 • Oikeuksiasi tasa-arvoiseen kohteluun ei kunnioiteta.
 • Hallintaan pyrkiminen, kuten
 • Uhkailu, kiristäminen tai pelottelu. Perheessä puoliso voi esimerkiksi kohdella lapsianne ilkeästi saadakseen sinut tekemään asiat niin kuin haluaa. Henkinen väkivalta perheessä aiheuttaa vahinkoa myös lapsille.
 • Tarkkailu ja toiminnan rajoittaminen. Perheessä sinun esimerkiksi odotetaan olevan "tilivelvollinen” kaikista menemisistäsi ja tekemisistäsi puolisollesi etkä saa itse päättää asioistasi.
 • Vaatimukset tai pakottaminen toimimaan kuten toinen haluaa esimerkiksi väkivallalla uhkaamalla.
 • Eristäminen, esimerkiksi ihmissuhteisiin vaikuttamalla tai niistä kieltämällä.

”Syyttämällä minua ongelmista hän sai minut uskomaan olevani vastuussa tilanteesta ja näin ollen uskomaan, että huonosti kohtelu on kohdallani oikeutettua. Hän myös eristi minut uhkauksilla kotiin, jolloin en päässyt hakemaan tukea ystäviltäni. Tällöin hänen oli helppo kontrolloida minua. Tunsin itseni yksinäiseksi ja hylätyksi.”

Mitä henkinen väkivalta ei ole?

Henkinen väkivalta saattaa joskus limittyä huonon tai asiattoman käytöksen kanssa. On normaalia, että ihmisten käytös saattaa joskus loukata ja tulemme itsekin loukanneeksi toisia. Emme kuitenkaan aina tarkoita käyttäytymisellämme tai sanomallamme sitä, miten toinen sen on tulkinnut.

Jos huomaa loukkaantuneensa, asiasta kannattaa keskustella ja selvittää, mitä toinen toiminnallaan tarkoitti ja tuoda esiin, miten itse asian näki. Avoin keskustelu voi auttaa meitä tuntemaan paremmin toisiamme. Epäselvät ja selvittämättömät asiat saattavat helposti jäädä kaivelemaan. Huomaamattaan toista loukannut ja muita ihmisiä kunnioittava henkilö usein ymmärtää toisten mahdolliset erilaiset tulkinnat ja on esimerkiksi halukas keskustelemaan ja selvittämään asiaa.

Toisaalta monella eri tavalla tulkittavissa tai asiattomalta vaikuttava käyttäytyminen voi olla tahallista. Usein henkinen väkivalta niin työpaikalla kuin parisuhteessa on toistuvaa. Henkisen väkivallan tekijä ei välttämättä tunne syyllisyyttä toiminnastaan tai ota huomioon muiden ihmisten mielipiteitä ja tunteita.

Henkisen väkivallan tekijä voi käyttäytyä muita ihmisiä kohtaan miellyttävästi jolloin muiden on vaikea uskoa uhrin kertomusta todeksi. Tällaiset tilanteet ovat hyvin vaikeita, mutta asiasta kannattaa silti keskustella. Jos tähän ei ole mahdollisuutta väkivallan tekijän kanssa, niin apua kannattaa hakea itselle muualta esimerkiksi keskustelemalla ja purkamalla tilannetta jonkun luotettavan henkilön kanssa.

Lue lisää: