Siirry sisältöön
Koulutus

Nuori mieli -verkkokoulutus, 27.2.-26.3.2024

Aika:
27.2.2024 klo 17:30 – 26.3.2024 klo 20:00
Paikka:
Teams ja Moodle.
Hinta:
80 euroa (sis. oppikirjan). Lisätiedot Pirkan opiston verkkosivulla.
Lisätiedot:
Koulutus koostuu kahdesta Teams-välitteisestä verkkokokoontumisesta (tiistai-illat 5.3. ja 26.3. klo 17.30–20.00) sekä itsenäisestä Moodle-verkko opiskelusta. Moodle-verkko opiskelu aloitetaan itsenäisellä materiaaleihin tutustumisella 27.2.2024. Koulutuksesta saa Mieli ry:n myöntämän todistuksen. Nuori mieli -ohjaajana Tarja Kallio kalliotarja@outlook.com.
Ilmoittautumisaika:
13.12.2023 – 20.2.2024
Ilmoittautuminen on päättynyt

Nuori mieli -koulutus on tarkoitettu aikuisille, jotka kohtaavat 7–18-vuotiaita lapsia ja nuoria omassa lähipiirissään, työssään tai harrastuksensa kautta.  

Koulutus sopii esimerkiksi lasten ja nuorten vanhemmille ja muille läheisille, harrastustoiminnan ohjaajille sekä sellaisille ammattilaisille, jotka kaipaavat perustietoa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisestä. 

Nuori mieli -koulutuksessa tutustutaan lasten ja nuorten mielenterveyteen vaikuttaviin tekijöihin ja ilmiöihin ja opitaan tunnistamaan tilanteet, joissa lapsen tai nuoren mielenterveys on vaarassa horjua. Tavoitteena on antaa aikuisille keinoja ja varmuutta lapsen tai nuoren tukemiseen ja tarvittaessa avun hakemiseen. Koulutuksessa perehdytään tavallisimpiin lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja häiriöihin (masennus, ahdistuneisuus ja itsetuhoisuus).  

Koulutuksessa käsitellään myös tapoja, joilla lapsia ja nuoria kohtaava aikuinen voi huolehtia omasta mielen hyvinvoinnistaan. 

Koulutuksen teemat:

  • Lapsen tai nuoren arvostava kohtaaminen.
  • Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen arjessa.
  • Ajankohtaiset lasten ja nuorten mielenterveyteen vaikuttavat ilmiöt.
  • Toiminta tilanteessa, kun lapsen tai nuoren mielenterveys horjuu.
  • Aikuisen omien voimavarojen merkitys lapsen tai nuoren mielenterveydelle.

Koulutuksen tavoitteet:

Koulutuksen käytyäsi osaat

  • tukea lasten ja nuorten mielenterveyttä ja heidän yksilöllistä kehitystään
  • kohdata lapset ja nuoret arvostavasti ja ilmaista heille välittämistä 
  • toimia avun saamiseksi lapselle tai nuorelle, jonka mielenterveys horjuu
  • arvioida omien toimintatapojesi ja oman hyvinvointisi vaikutusta lasten ja nuorten mielenterveyteen.

Koulutus koostuu itsenäisestä verkko-opiskelusta Moodle-oppimisympäristössä sekä verkossa tai lähitapaamisina toteutettavista yhteisistä tapaamisista Nuori mieli -ohjaajan johdolla. 

Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: