Siirry sisältöön

Lupaus syrjäytymisen ehkäisystä pitää lunastaa budjetissa

Allianssi, MIELI ry, EHYT ry, Diakonissalaitos ja Into vaativat hallitusta perumaan leikkaukset etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoitukseen.

Hallitus lupasi panostaa nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan sekä nuorten mielenterveyskriisin ratkaisemiseen.  Nyt valtiovarainministeriö esittää 4,6 miljoonan euron leikkausta haavoittuvimmassa asemassa olevien nuorten palveluihin. Leikkausten seurauksena nuorten ulkopuolisuus lisääntyisi, työllisyys heikentyisi, syrjäytyminen kasvaisi ja kulut siirtyisivät toisaalle.

Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoitusleikkaus on peruttava. Lisäksi hallitusohjelmaan kirjattu laaja-alainen toimenpideohjelma nuorten hyvinvoinnin tueksi tulee laajentaa koskemaan kaikkia hallinnonaloja. Esitetty malli, jossa toimenpideohjelma kuitataan Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmalla, ei riitä purkamaan palvelupolkujen siiloja. Syrjäytymisen ehkäisyyn tarvitaan mukaan kaikki ministeriöt.

Allianssi: Nuorten laiminlyömisellä kohtalokkaat seuraukset

Kevään eduskuntavaalien alla kaikki puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta linjasivat nuorisoalan kattojärjestö Allianssin kyselyssä, ettei nuorisotyöstä tai nuorten palveluista tule leikata, vaikka valtion menoja vähennettäisiin merkittävästi. Nyt nuorisotyön määrärahoihin ehdotetaan kuitenkin leikkauksia, vaikka samaan aikaan opetus- ja kulttuuriministeriön kokonaisbudjetti kasvaa. Nuorten laiminlyömisellä on kohtalokkaat seuraukset paitsi inhimillisesti, myös kansantaloudellisesti. Ilman nuorisoalaa meillä ei ole hyvinvoivia nuoria.

MIELI ry: Nuorten mielenterveyskriisin ratkaiseminen edellyttää nuorisotyötä

Nuorisotyötä tarvitaan nuorten mielenterveyskriisin ratkaisemisessa. Haavoittuvassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevilla nuorilla on enemmän mielenterveyden häiriöitä. Syrjäytymisen kokemukset ja mielenterveyden häiriöt voivat vaikeuttaa yhteiskuntaan ja sen palveluihin kiinnittymistä ja luottamuksen rakentumista, heikentäen mielenterveyttä entisestään. Työpajatoiminnassa nuorten on mahdollista kokea mielenterveydelle keskeisen toimijuuden kokemuksen lisäksi osallisuutta suhteessa muihin ja omaan elämään. Etsivä nuorisotyö puolestaan mahdollistaa luottamuksellisen keskusteluavun ja tuen palveluihin ohjautumiseen.

EHYT ry: Leikkaukset vaikeuttavat nuorten päihde- ja pelihaittojen ehkäisyä

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta kohtaa päihde- ja pelihaittojen osalta erityisessä riskissä olevia nuoria. Työssä pystytään vahvistamaan mm. riskikäyttäytymiseltä suojaavia tekijöitä sekä ehkäisemään havaittuja riskitekijöitä ja vähentämään jo syntyneitä haittoja. Nuorisoalan ammattilaisina heillä on myös mahdollisuus ottaa päihteidenkäyttö ja muut elämänhallinnan haasteet oikea-aikaisesti puheeksi ja ohjata nuori tukevien palveluiden piiriin. Rahoitusleikkaukset vaikeuttavat erityisessä riskissä olevien nuorten päihde- ja pelihaittojen ehkäisyä ja tarvittavaa puuttumista.

Diakonissalaitos: Leikkaukset etsivään nuorisotyöhön kestämättömiä

Pandemian jälkeen osa nuorista voi entistä huonommin, joten on kestämätöntä leikata juuri etsivästä nuorisotyöstä ja työpajatoiminnasta. Huolestuttava on myös hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan 16–29-vuotiaiden ammatilliseen kuntoutukseen pääsy edellyttää sairaus- tai vammadiagnoosia. Tähän asti Nuotti-valmennus on toiminut matalalla kynnyksellä. Sen ansiosta nuoret ovat päässeet kiinni opintoihin tai työelämään. Yhden henkilön osalta työllisyys- tai koulutuspolulle pääsy merkitsee 5 000–7 000 euron vuosittaista taloudellista hyötyä yhteiskunnalle.

Into: Etsivän nuorisotyön rahoitusta on nostettava

Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoitukset on leikkausten sijaan nostettava 18 miljoonaan euroon. Tämä turvaisi nuorisolain mukaiset palvelut kaikkialla Suomessa. Lisäksi työpajojen roolin oppivelvollisuuden tukijoina tulee näkyä rahoituksessa.

Allekirjoittajat

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Diakonissalaitos

Lisätiedot

Timo Kontio, toiminnanjohtaja, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
timo.kontio@intory.fi, 040 760 1778


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: