Siirry sisältöön

MIELI ry nuorisolain muuttamisesta: nuorten mielenterveystaidot tulee huomioida harrastuksissa

MIELI ry esittää, että lasten ja nuorten harrastustoiminnan arviointiin luodaan selkeät laatukriteerit, joihin kuuluu myös mielenterveyden edistäminen.
Hymyilevä nuori nainen hupparissa

Esitys nuorisoalan osaamiskeskuksista positiivinen

MIELI ry pitää esitysluonnosta valtakunnallisista nuorisoalan osaamiskeskuksista (OSKE) hyvänä. Tavoite sitoa osaamiskeskustoiminnan toteutus selkeämmin valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman painopistealueisiin on tarkoituksenmukainen.

Nuorten ja ohjaajien mielenterveystaidot tulee huomioida harrastustoimintaa arvioitaessa

MIELI ry:n mielestä Suomen Harrastamisen mallin kirjaaminen nuorisolakiin on perusteltua.

Lasten ja nuorten mielenterveyttä on vaalittava ja vahvistettava kaikilla tavoilla, jotka vaikuttavat suotuisasti heidän kehitykseensä. Myös ohjaajien jaksamista ja mielenterveyttä on vahvistettava: Kun ohjaajat voivat hyvin, heillä on enemmän voimavaroja tukea esimerkiksi haastavassa elämäntilanteessa olevia lapsia ja nuoria.

Täten ohjaajien osaamista olisi tärkeä pystyä vahvistamaan Harrastamisen Suomen mallin toteutuksen puitteissa. MIELI ry ehdottaa, että harrastustoimintaan myönnettävää valtionavustusta olisi mahdollista käyttää myös harrastustoimintaa järjestävien tahojen, erityisesti harrastusohjaajien, osaamisen vahvistamiseen.

MIELI ry pitää tärkeänä, että harrastustoiminnan toteutuksen laadun arviointiin luetaan mukaan harrastavien nuorten hyvinvointi ja harrastamisen hyvinvointivaikutukset. MIELI ry esittää, että lakia säädettäessä lasten ja nuorten harrastustoimintaan luodaan selkeät laatukriteerit, joihin kuuluu myös mielenterveyden edistäminen.

Toiminnan ajankohtaisuuden määrittely haastavaa

MIELI ry pitää lähtökohtaisesti hyvänä ehdotusta toiminnan ajankohtaisuuden huomioimisesta nuorisoalan järjestöjen valtionapukelpoisuutta mietittäessä. Toiminnan ajankohtaisuuden arvioiminen olisi kuitenkin tärkeää sisällyttää myös muihin osiin nuorisolain puitteissa toteutettavaan toimintoihin.

Samaan aikaan on huomioitava ajankohtaisuuden määritelmän haastavuus ja ajankohtaisten trendien pidemmän aikavälin vaikutusten ennalta-arvaamisen mahdottomuus. Esimerkiksi tarve nuorten mielenterveyden tukemiseen ja mielenterveystaitojen vahvistamiseen oli ollut nähtävissä jo ennen koronapandemiaa, mutta pandemia-ajan vaikutukset ovat lisänneet tätä tarvetta.

MIELI ry arvostaa sääntömuutosten yleistä tavoitetta auttaa valtionapuviranomaista kohdistamaan avustukset entistä tarkemmin laadukkaaseen ja ajankohtaiseen nuorisotyöhön ja -toimintaan.

Lue koko lausunto alta

Sivua muokattu 27.9.2022

Ota yhteyttä

Tapio Tähtinen

Hallintojohtaja
+358 50 502 7518
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: